Internacionalni radni sastanak BEST-a u Mostaru

Od 1. do 4. novembra ove godine Tehnički klub Univerziteta “Džemal Bijedić” – BEST Mostar bit će domaćin Regionalnog sastanka Udruženja studenata tehnike Evrope (BEST-a). Tokom četiri dana trajanja ovog kongresa, u Mostaru će se okupiti preko 80 delegata – studenata tehnike, tehnologije i prirodnih nauka, sa osam uglednih univerziteta iz Južne Evrope kako bi zajedno radili na ispunjavanju ciljeva organizacije i kreiranju budućih projekata.


best board of european studentsk of technology

Od 1. do 4. novembra ove godine Tehnički klub Univerziteta “Džemal Bijedić” – BEST Mostar bit će domaćin Regionalnog sastanka Udruženja studenata tehnike Evrope (BEST-a). Tokom četiri dana trajanja ovog kongresa, u Mostaru će se okupiti preko 80 delegata – studenata tehnike, tehnologije i prirodnih nauka, sa osam uglednih univerziteta iz Južne Evrope kako bi zajedno radili na ispunjavanju ciljeva organizacije i kreiranju budućih projekata.

best board of european studentsk of technologyRegionalni sastanak Južne Evrope (eng. South Regional Meeting of BEST) je jedan od najvažnijih internacionalnih radnih sastanaka na nivou udruženja. Održava se dva puta godišnje, a u njegovom radu aktivno učestvuju delegati svih BEST-ovih lokalnih grupa iz regiona. Ovo je prvi put da se ovaj sastanak održava u Mostaru, ali i u Bosni i Hercegovini.

Svečano otvaranje Regionalnog sastanka će se održati 1. novembra u Mostaru u 20 sati sa visokim zvanicama i predstavnicima Univerziteta, te lokalne vlasti.

Kroz tri dana svi učesnici ovog sastanaka će diskutovati o djelovanju organizacije i njenom razvoju, evaluirati kvalitet i ishode realizovanih projekata, te raditi na budućim koracima i projektima na nivou organizacije. Prisutnima će također biti prezentiran i rad drugih BEST-ovih projekata kao što su Evropsko inžinjersko takmičenje, Centar za karijernu podršku, te Simpozijum o obrazovanju.

Priliku da učestvuju imat će i zainteresovani predstavnici partnerskih omladinskih udruženja iz Bosne i Hercegovine. Oni će tokom oktobra moći da se prijave za prisustvo na kongresu.

Projekat se realizira uz pomoć i podršku Unije studenata, koja je ujedno i glavni partner Regionalnog sastanka.

BEST (Udruženje studenata tehnike Evrope, eng. Board of European Students of Technology) je apolitička i neprofitna organizacija studenata tehnike, tehnologije i prirodnih nauka koja postoji od 1989. godine. Kroz svoje djelatnosti – stručne kurseve, inženjerska takmičenja i sajmove zapošljavanja – studentima omogućava mobilnost, stručno usavršavanje i započinjanje karijere u struci. Broji više od 5000 članova sa 93 univerziteta iz 32 evropske zemlje, a aktivnostima koje organizuje direktno utječe na više od milion studenata.

(source.ba)