Poziv za prijave na program “Laboratorija demokratije”

Laboratorija demokratije, inovativni je program Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ BiH, podržan od strane Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, koji ima za cilj promovirati i jačati građanski aktivizam i interkulturalno razumijevanje među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Programom će se, za gotovo 1000 mladih osoba u BiH, pružiti višestruke prilike za razvijanje i prakticiranje liderskih sposobnosti, promovirati uspostavljanje trajnih veza između mladih iz svih dijelova države te razviti aktivne mreže aktivnih mladih ljudi koji se, putem vršnjačke edukacije, uzajamno osnažuju u preuzimanju građanske odgovornosti i aktivne ulogu u životu zajednice.


civitas laboratorija demokratije

Laboratorija demokratije, inovativni je program Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ BiH, podržan od strane Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, koji ima za cilj promovirati i jačati građanski aktivizam i interkulturalno razumijevanje među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Programom će se, za gotovo 1000 mladih osoba u BiH, pružiti višestruke prilike za razvijanje i prakticiranje liderskih sposobnosti, promovirati uspostavljanje trajnih veza između mladih iz svih dijelova države te razviti aktivne mreže aktivnih mladih ljudi koji se, putem vršnjačke edukacije, uzajamno osnažuju u preuzimanju građanske odgovornosti i aktivne ulogu u životu zajednice.

civitas laboratorija demokratijeProgramom je predviđena trodnevna, napredna obuka za 20 iskusnih mladih lidera/liderica, budućih ambasadora/ambasadorica demokratije, koji/e će udruženi u ‘putujućoj’ Laboratoriji demokratije, svoja stečena znanja i vještine iz oblasti javne politike, učešća mladih u svim procesima donošenja odluka, interkulturalizma, timskog rada, umrežavanja itd. prenijeti svojim vršnjacima/vršnjakinjama u najmanje 20 lokalnih zajednica u BiH te na taj način, skupa sa grupama mladih aktivista/aktivistica iz odabranih zajednica, razmatrati izazove sa kojima se ove zajednice susreću, pomagati im u razvijanju akcionih planova s ciljem uticanja na javnu politiku i rješavanja problema te uzajamno se osnaživati za preuzimanje liderske uloge i aktivnog učešća mladih u promociji pozitivnih promjena u zajednicama. Prednost pri selekcije će imati mladi ljudi i zajednice koje do sada nisu imale prilike učestvovati u sličnim inicijativama te imaju manje iskustva u aktivnom uključivanju u društveni i javni život zajednice.

Prilikom jednodnevnih posjeta Laboratorije demokratije zajednicama, ambasadori/ambasadorice demokratije organizirat će vršnjačku edukaciju za 20-30 mladih u svakoj zajednici, kako bi inspirirali što više mladih za preuzimanje građanske odgovornosti i liderske uloge u iniciranju projekata i aktivnosti za rješavanje izazova i unapređenje kvalitete života u zajednicama u kojima žive.

Najaktivniji mladi iz ovih zajednica imat će priliku pridružiti se ambasadorima/ambasadoricama demokratije u njihovim budućim posjetama zajednicama. Na taj način, Laboratorija demokratije će do kraja svojih ‘putovanja’ u ovoj godini, brojiti barem dvostruko više ambasadora/ambasadorica demokratije, nego na početku projekta.

Sve aktivnosti Laboratorije demokratije biće dokumentovane kroz fotografije i kratke filmove i publikovane na CIVITAS-ovoj Web i Facebook stranici, kako bi se inspirativna i kvalitetna praksa građanskog aktivizma mladih i uspješnog interkulturalnog dijaloga prenosila i u druge zajednice u BiH.

  • Kako bi se izvršio odabir 20 polaznika obuke za ambasadore/ambasadorice demokratije, CIVITAS objavljuje Poziv aktivnim i iskusnim mladim liderima/lidericama da se uključe u rad Laboratorije demokratije.
  • Kako bi se izvršio odabir 20 zajednica iz različitih dijelova BiH, CIVITAS oglašava Javni poziv neformalnim grupama mladih ljudi iz cijele BiH da nominiraju najmanje tri izazova/problema/pitanja sa kojima se susreću u svojim zajednicama, za čije rješavanje bi željeli dobiti podršku svojih vršnjaka, ambasadora/ambasadorica demokratije i udruženi u Laboratoriju demokratije raditi na njihovom rješavanju.

Ukoliko se želite uključiti u aktivnosti Laboratorije demokratije ili poznajete nekoga ko bi to želio, molimo Vas da dobro proučite pozive i dostavite vaše prijave na način i u roku koji je naveden u pozivu.

Za više informacija molimo kontaktirajte Ured Civitasa pozivom na broj 033/261-415 ili mailom na adresu: info@civitas.ba.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)