Internacionalna radionica “2nd Design Sprint” u organizaciji EESTEC LC Sarajevo

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope EESTEC, lokalni komitet Sarajevo u periodu između 15. i 22. decembra ove godine, u prostorijama Networksa, organizuje internacionalnu radionicu "2nd Design Sprint". Osnovni cilj ove radionice jeste stjecanje novih znanja i vještina iz oblasti grafičkog dizajna.


Internacionalna radionica 2nd Design Sprint u organizaciji EESTEC LC Sarajevo

Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, zajedno sa gostujućim studentima iz cijele Evrope, će imati priliku prisustvovati predavanjima koje obrađuju najaktuelnije teme sa polja dizajna, kao što su: kreiranje logoa, web dizajn, brending, tipografija, vizuelni identitet, izdavanje publikacija i slično. Pored interaktivnih predavanja, učesnici će imati priliku raditi i u aktuelnim softverskim alatima. Predavanja će držati istaknuti stručnjaci iz oblasti grafičkog dizajna.

Akademski dio radionice se sastoji iz dva dijela: teoretski i praktični. Nakon samog teoretskog dijela, predavanja, studenti-učesnici će biti u prilici upotrijebiti nova znanja i vještine rješavajući konkretne zadatke i probleme. To su zapravo zadaci s kojima se dizajn timovi susreću kako na lokalnom tako i na internacionalnom nivou.

Također je planiran i neakademski dio radionice koji uključuje upoznavanje kulture, običaja, tradicije i noćnog života glavnog grada BiH.

EESTEC djeluje na nivou čitave Evrope i jedan od ciljeva radionica je razvoj međunarodnih kontakta među studentima cijele Evrope. Lokalni komitet Sarajevo je osnovan 2006. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i postao je jedan od najuspješnijih lokalnih komiteta od 54 ogranka ove internacionalne organizacije. Realizovano je 13 stručnih internacionalnih radionica tokom kojih je EESTEC LC Sarajevo ugostio veliki broj studenata elektrotehnike iz čitave Evrope. Članovi Udruženja su ambiciozni studenti i studentice elektrotehnike, koji svojim doprinosom u realizaciji projekata imaju priliku usvojiti nove vještine u raznim poljima. U mogućnosti su prisustvovati seminarima, obučavati se na radionicama i posjećivati cijelu Evropu, time stvarajući nove kontakte dobijajući jasniju predstavu o izazovima i ciljevima s kojima će se susretati u radu u industriji.

Više informacija o projektu Design Sprint i udruženju EESTEC LC Sarajevo možete pronaći na stranici www.designsprint.eestec-sa.ba

(STUDOMAT.ba)