INPUT: Prijavite se na “Kurs retoričkih vještina” u Zenici

Centar za mlade INPUT iz Zenice organizuje Kurs retoričkih vještina, s ciljem pružanja osnovnih znanja o odnosima prema ciljnim javnostima: donatorima, partnerima, građanima/kama te, s posebnim akcentom, prema medijima.


INPUT UG LOGO 2014

Centar za mlade INPUT iz Zenice organizuje “Kurs retoričkih vještina”, s ciljem pružanja osnovnih znanja o odnosima prema ciljnim javnostima: donatorima, partnerima, građanima/kama te, s posebnim akcentom, prema medijima.

Komuniciranje s medijima, tehnike kvalitetnog javnog nastupa, organiziranje press konferencije, korištenje prednosti društvenih mreža i online komuniciranje uopće.

Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva koje se žele upoznati s odnosima s javnostima i online komuniciranju, srednjoškolcima, studentima, poslovnim ljudima i svima za koje je javni nastup bitan dio posla. Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u ovome polju, posebno u odnosima s medijima, ali i onima koji žele unaprijediti svoje vještine.

Teme koje će biti obrađene na kursu:

  • Poboljšajte prezentacijske vještine
  • Osvijestite metode učinkovite komunikacije
  • Pobijedite tremu
  • Naučite vježbati glas i dikciju
  • Ovladajte govorničkim tehnikama i vještinama
  • Steknite vještine uspješnog govorenja pred mnogobrojnom publikom
  • Pripremite i održite uspješan govor
  • Uspješno pregovaranje i debatirajte
  • Usvojite primjerenu neverbalnu komunikaciju

Prijavni obrazac možete popuniti na web stranici www.inputcentar.com ili putem ovog linka najkasnije do 01.03.2015. godine.

Kurs će biti organizovan u dvije grupe s maksimalno 10 učesnika/ca po grupi.

Sva dodatna pitanja možete postaviti putem e-maila: lana.sabani@inputcentar.com

(STUDOMAT.ba)