HEA BiH: održana Konferencija “Punopravno članstvo u ENQA-i – značaj za visoko obrazovanje u BiH”

U Banjaluci je u organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održana Konferencija pod nazivom "Punopravno članstvo u ENQA-i – značaj za visoko obrazovanje u BiH".


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Cilj konferencije je predstaviti svim zainteresovanim stranama konkretne informacije o procesu aplikacije, obavezama i aktivnostima koje je potrebno realizovati, izazovima i šansama.

Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, visokoškolskih ustanova, studenata, kao i ostale institucije iz oblasti visokog obrazovanja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Učesnicima konferencije obratio se v.d. direktora Agencije dr Husein Nanić koji je istakao da podnošenje formalne aplikacije za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

– Članstvo u navedenoj asocijaciji i izlistavanje u evropskom Registru predstavlja strateški cilj naše Agencije, istakao je Nanić . On je dodao je pored svih izazova sa kojima se susreće visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u oblasti osiguranja kvaliteta postignut značajan napredak. „Agencija je obezbijedila sve pretpostavke iz svoje nadležnosti za nesmetano odvijanje procesa osiguranja kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, zaključio je Nanić.

Predsjednik UO Agencije prof. dr Vlado Majstorović istakao je podršku Upravnog odbora Agenciji u procesu aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u. „Pratimo i podržavamo aktivnosti koje će Agencija provesti u narednom periodu radi uspješne realizacije zadatog cilja“ , istakao je prof. Majstorović i dodao da relevantnost ovih aktivnosti prevazilazi okvire Agencije budući da je od ključnog interesa za cjelokupno visoko obrazovanje u BiH.

Agencija još od 2010.godine pridruženi član u Europskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA), a punopravni je član Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA) i Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE).

Glavni preduslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i je da se aktuelno osiguranje kvaliteta obavlja i provodi u trajanju od najmanje dvije godine.

Da bi postale punopravne članice, agencije moraju zadovoljiti evropske standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) čiju revidiranu verziju su usvojili evropski ministri zaduženi za visoko obrazovanje u maju 2015.godine u Jerevanu.

ENQA-a je ugledana evropska asocijacija, osnovana 2000. godine i krovna je organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) zemalja članica. Misija ENQA-e je da značajno doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta evropskog visokog obrazovanja na visokom nivou, te da djeluje kao jedan od glavnih pokretača razvoja osiguranja kvaliteta u svim zemljama Bolonjskog procesa.

EQAR je nezavisna, neprofitna asocijacija, osnovana sa ciljem osiguravanja koherentnog okvira osiguranja kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Osnovna misija EQAR-a je unapređenje EHEA kroz povećanje transparetnosti rada agencija za osiguranje kvaliteta, čime se jača i povjerenje u evropsko visoko obrazovanje.

Punopravno članstvo Agencije u navedenim uglednim evropskim asocijacijama od izuzetnog je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

(STUDOMAT.ba)