HEA BiH: održana Konferencija “Punopravno članstvo u ENQA-i – značaj za visoko obrazovanje u BiH”

U Banjaluci je u organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održana Konferencija pod nazivom "Punopravno članstvo u ENQA-i – značaj za visoko obrazovanje u BiH".


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Cilj konferencije je predstaviti svim zainteresovanim stranama konkretne informacije o procesu aplikacije, obavezama i aktivnostima koje je potrebno realizovati, izazovima i šansama.

Advertisements

Događaj u Banjaluci okupio je predstavnike ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, visokoškolskih ustanova, studenata, kao i ostale institucije iz oblasti visokog obrazovanja.

Učesnicima konferencije obratio se v.d. direktora Agencije dr Husein Nanić koji je istakao da podnošenje formalne aplikacije za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA) i Evropskom registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) predstavlja nastavak aktivnosti Agencije na kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

– Članstvo u navedenoj asocijaciji i izlistavanje u evropskom Registru predstavlja strateški cilj naše Agencije, istakao je Nanić . On je dodao je pored svih izazova sa kojima se susreće visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u oblasti osiguranja kvaliteta postignut značajan napredak. „Agencija je obezbijedila sve pretpostavke iz svoje nadležnosti za nesmetano odvijanje procesa osiguranja kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, zaključio je Nanić.

Predsjednik UO Agencije prof. dr Vlado Majstorović istakao je podršku Upravnog odbora Agenciji u procesu aplikacije za punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u. „Pratimo i podržavamo aktivnosti koje će Agencija provesti u narednom periodu radi uspješne realizacije zadatog cilja“ , istakao je prof. Majstorović i dodao da relevantnost ovih aktivnosti prevazilazi okvire Agencije budući da je od ključnog interesa za cjelokupno visoko obrazovanje u BiH.

Agencija još od 2010.godine pridruženi član u Europskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA), a punopravni je član Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe (CEENQA) i Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE).

Glavni preduslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i je da se aktuelno osiguranje kvaliteta obavlja i provodi u trajanju od najmanje dvije godine.

Da bi postale punopravne članice, agencije moraju zadovoljiti evropske standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) čiju revidiranu verziju su usvojili evropski ministri zaduženi za visoko obrazovanje u maju 2015.godine u Jerevanu.

ENQA-a je ugledana evropska asocijacija, osnovana 2000. godine i krovna je organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) zemalja članica. Misija ENQA-e je da značajno doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta evropskog visokog obrazovanja na visokom nivou, te da djeluje kao jedan od glavnih pokretača razvoja osiguranja kvaliteta u svim zemljama Bolonjskog procesa.

EQAR je nezavisna, neprofitna asocijacija, osnovana sa ciljem osiguravanja koherentnog okvira osiguranja kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Osnovna misija EQAR-a je unapređenje EHEA kroz povećanje transparetnosti rada agencija za osiguranje kvaliteta, čime se jača i povjerenje u evropsko visoko obrazovanje.

Punopravno članstvo Agencije u navedenim uglednim evropskim asocijacijama od izuzetnog je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

(STUDOMAT.ba)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!