Goethe-Institut BiH organizuje predavanja politologa Thomas-a Meyer-a

Goethe-Institut BiH u saradnji sa Univerzitetom Sarajevo od 13.11. do 14.11.2013. ugostit će poznatog politologa Thomas-a Meyer-a, koji će na Univerzitetu u Sarajevu sa studentima, docentima i generalno sa onima koji su zainteresovani za politiku razgovarati o kulturi, identitetu i građanstvu.


GI Logo

Goethe-Institut BiH u saradnji sa Univerzitetom Sarajevo od 13.11. do 14.11.2013. ugostit će poznatog politologa Thomas-a Meyer-a, koji će na Univerzitetu u Sarajevu sa studentima, docentima i generalno sa onima koji su zainteresovani za politiku razgovarati o kulturi, identitetu i građanstvu.

Advertisements

Predavanja na temu “Kultura, identiteti, građanstvo” održaće se 13.11.2013. godine sa početkom u 18h na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Skenderija 72) i 14.11.2013. godine sa početkom u 10h na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Franje Račkog 1). Nakon predavanja izdvojiće se vrijeme za pitanja i diskusiju.

Pozivaju se studenti i svi zainteresovani da u navedenim terminima prisustvuju ovim predavanjima. Za oba predavanja je obezbijeđen simultani prevod (njemački- bosanski/srpski/hrvatski jezik).

Informacije o gospodinu Meyeru:

  • Thomas Meyer, rođen je 1943. Godine u Leipcigu, studirao političke nauke, filozofiju i njemačku književnost na Univerzitetu Frankfurt na Majni od 1967. do 1973. godine.
  • Promocija za titulu doktora filozofije 1973. godine na Univerzitetu Frankfurt na Majni. Habilitacija  na političkim naukama slobodnog Univerziteta Berlin 1977. godine.
  • Podučavanje na polju političkih nauka, naročito političke teorije na Univerzitetu/opstavisokoobrazovna škola Siegen 1974-1995, od 1995 nositelj katedre političkih nauka Univerziteta u Dortmundu. Od 2008. godine,  profesor emeritus.
  • Istraživanja i mnogobrojne publikacije knjiga i sastava na poljima demokratske teorije, politike identiteta i evropskog identiteta, kulturno-religijskog pluralizma i državljanstva, političke komunikacije, političko-religijskog fundamentalizma kao i istorije i teorije socijalne demokratije.
  • Profesor gost te bavljenje istraživačkim radovima, prije svega na Univerzitetima u jugo-istočnoj Aziji (Kina, Japan, Indija), 2000-2008 član „Advisory Group for  Social Sciences“ and Humanities, Evropske komisije. Član „European Research Network of Excellence Garnet“ od vremena osnivanja ove mreže 2004- 2009.
  • Izdavač i šef redakcije mjesečnog časopisa za politiku i kulturu „Novo društvo“/frankfurtske sveske.

(STUDOMAT.ba)