Gianfranco Martini stipendije za 2014. godinu

Asocijacija agencija lokalne demokratije - ALDA (The Association of Local Democracy Agencies) dodjeljuje Gianfranco Martini stipendije za 2014. godinu u čast jednog od inicijatora i prvog predsjednika ove asocijacije.


alda

Asocijacija agencija lokalne demokratije – ALDA (The Association of Local Democracy Agencies) dodjeljuje Gianfranco Martini stipendije za 2014. godinu u čast jednog od inicijatora i prvog predsjednika ove asocijacije.

Studenti i istraživači mogu se prijaviti na stipendiju do 30. aprila. Fokus njihovog studija ili projekta mora biti razvoj teorijskih i praktičnih strategija za promociju lokalne demokratije, angažmana civilnog društva i/ili međuetničkog dijaloga.

Informacije o obrascu za prijavu, odabiru kandidata i projekata na web stranici: www.alda-europe.eu.

Uspješni kandidati će biti objavljeni na godišnjoj Generalnoj skupštini ALDA u maju 2014. godine, gdje će stipendista predstaviti rezultate svog studija, koja će biti i distribuirana.

Gianfranco Martini bio je među inicijatorima koncepta Asocijacija lokalne demokratije, i postao prvi predsjednik ALDA kada je osnovana 1999. godine. Tokom svog aktivnog života je strastveno promovisao lokalnu demokratiju, građanski angažman i međuetnički dijalog, posebno u zemljama Zapadnog Balkana.

(unmo.ba)