Gdje nastaviti školovanje: Državni ili privatni univerziteti [VIDEO]

Koliko košta fakultetska diploma? Ko kontrolira rad privatnih fakulteta? Postoji li saradnja univerziteta čiji je osnivač država i onih u privatnom vlasništvu? I šta ta saradnja zapravo podrazumijeva?


Državni ili privatni univerziteti

Koliko košta fakultetska diploma? Ko kontrolira rad privatnih fakulteta? Postoji li saradnja univerziteta čiji je osnivač država i onih u privatnom vlasništvu? I šta ta saradnja zapravo podrazumijeva? 

Gdje nastaviti školovanje nakon završene srednje škole? Koja od institucija može pomoći studentu da lakše dođe do zaposlenja i karijere? Al Jazzera Balkans o tome razgovara sa gostima: u Zagrebu je predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta VERN, Branko Štefanović. U Sarajevu, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i procjenu kvaliteta Bosne i Hercegovine, Husein Nanić i u Beogradu, redovni profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta u tom gradu, Branko Kovačević.

(Marko Pavlović / Al Jazzera Balkans)