Forto: “Mladi mogu raditi u EU, a živjeti u BiH”

"Gradimo društvo znanja. Mladi mogu raditi u EU, a živjeti u BiH."


– U grupu besplatnih studija na UNSA dodajemo automatiku i elektroniku, elektroenergetiku i telekomunikacije na ETF, kao i kompjuterske i informacione tehnologije na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, napisao je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

Advertisements

– Gradimo društvo znanja. Mladi mogu raditi u EU, a živjeti u BiH, dodao je Forto.

U grupu besplatnih studija na UNSA dodajemo automatiku i elektroniku, elektroenergetiku i telekomunikacije na ETF, kao i…

Posted by Edin Forto on Thursday, 4 August 2022

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo će finansirati studiranje na još četiri studijska programa te će biti proširene upisne kvote na četiri fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu na studijskim programima Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije, kao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na studijskom programu Kompjuterske i informacione tehnologije, prema već utvrđenom planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija bit će finansirani iz kantonalnog budžeta.

Advertisements

– Studenti/kandidati, učesnici konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na UNSA-i u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka), koji su stekli uslov za upis na fakultete, u statusu ‘redovni studij – troškove studija snose sami studenti’, upisat će se u statusu ‘redovni studij – troškove studija snosi osnivač’, obrazloženo je.

Dobre vijesti za buduće studente: Vlada KS će finansirati studiranje na još četiri studijska programa

Saglasnost se odnosi, kako je naglašeno, samo na izmjenu strukture studenata, a ne na povećanje broja studenata utvrđenog planom upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija.

Napomenuto je da je kantonalna vlada u junu donijela zaključak da se finansira studij svim studentima koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjecima Računarstvo i informatika i Teorijska i kompjuterska nauka.

Vlada je uvažila i inicijativu UNSA-e i kantonalnog Ministarstva privrede da besplatan studij bude omogućen i studentima na odsjecima Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije, kao i odsjeka Kompjuterske i informacione tehnologije, za koje je navedeno da su atraktivni te da proizvode vrlo tražen i lako zapošljiv kadar na tržištu.