Fondacija Konrad Adenauer: Konkurs za dodjelu stipendija!

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu maksimalno 15 stipendija za studente I i II godine master studija ili IV i V godine studija.


Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu maksimalno 15 stipendija za studente I i II godine master studija ili IV i V godine studija.

Advertisements

Uslovi za prijavu:

 • redovan studij na I ili II godini drugog ciklusa / IV ili V godini studija (sve studijske grupe) na univerzitetima u BiH u akademskoj 2014/2015. godini;
 • aktivan angažman u civilnom društvu, političkoj stranci, NVO i sl;
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus);
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu;
 • starost do 30 godina;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija.

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer;
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku);
 • biografija;
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij)/potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar;
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša;
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan);
 • 1 fotografija.

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo

Rok za prijavu: 26.11.2014. (datum poštanskog pečata).

Formulari za prijavu dostupni su u prilogu ove vijesti, kao i uredu i na web-stranici Fondacije, faksom ili elektronskom poštom (upite slati na: sarajevo@kas.de).

Advertisements

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jednu akademsku godinu i prateći program za stipendiste.

Sve informacije o konkursu objavljene su na web-stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (www.kas.de/sarajevo).

Više informacija i formular za apliciranje ovdje.

(STUDOMAT.ba)