Fondacija Konrad Adenauer: Konkurs za dodjelu stipendija studentima master studija 2015/16.

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu maksimalno 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master studija ili 4. i 5. godine studija.


Konrad Adenauer fondacija stipendije cover

Uslovi za prijavu

 • Redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj godini 2015/16. godini
 • aktivan angažman u civilnom društvu, u političkoj stranci, NVO i slično i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo Bosne i Hercegovine, interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija.

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij) i potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka političke stranke ili
 • organizacije u kojoj je kandidat aktivan)
 • 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom neposredno nakon dostavljanja dokumentacije. Razgovori će biti organizovani u više  navrata i  termina do popune svih 15 mjesta,  a najkasnije do 25.11.2015. Ukoliko se ne prijavi odgovarajući broj uspješnih kandidata, Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija. O popunjavanju svih mjesta obavijest će biti objavljena na web -stranici i FB-profilu Fondacije.

Formulari za prijavu dostupni su u uredu i na web stranici Fondacije faxom ili elektronskom poštom (upite slati na: sarajevo@kas.de).

Konkurs ostaje otvoren do 26. novembra 2015. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.  Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer  nemaj u pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu i prateći program za stipendiste. Sve informacije o  konkursu objavljene su na web – stranici Fondacije Konrad Adenauer u BiH (www.kas.de/sarajevo)

(Stipendije.ba)