Federalni zavod za statistiku: 84 hiljade ljudi čeka na posao pet i više godina

S intenziviranjem krize u zemlji rastao je i broj nezaposlenih. Više desetina hiljada građana dugi niz godina čeka na posao. Tako su konačni rezultati ankete o radnoj snazi 2014. godine, koju je objavio Federalni zavod za statistiku, pokazali da čak 84.000 ljudi zaposlenje čeka 60 i više mjeseci.


Foto: Klix
Foto: Klix

S intenziviranjem krize u zemlji rastao je i broj nezaposlenih. Više desetina hiljada građana dugi niz godina čeka na posao. Tako su konačni rezultati ankete o radnoj snazi 2014. godine, koju je objavio Federalni zavod za statistiku, pokazali da čak 84.000 ljudi zaposlenje čeka 60 i više mjeseci.

Kako prenosi Dnevni list, podatak za 2014. znatno je drukčiji u odnosu na prethodne dvije godine: u 2012. broj osoba koje dugoročno čekaju na posao iznosio je 88.000, a u 2013. godini 79.000. Ako se gleda broj nezaposlenih po trajanju od 12 do 59 mjeseci, odnosno od jedne do pet godina, brojka također nije mala: prošle godine takvih je bilo 81.000. A manje od godine dana na zaposlenje čeka 31.000 građana. Ako se usporede nezaposleni koji 5 i više godina čekaju zaposlenje po spolu, više je muškaraca. Njih je ukupno 47.000, dok je žena 37.000. U anketi se, između ostalog, navodi i brojka obeshrabrenih za traženje posla, odnosno neaktivne osobe.

– Od neaktivnih 950.000, obeshrabrenih je 48.000. Među njima je podjednak broj žena i muškaraca, navodi se u anketi koju je objavio FZS.

Od ukupno 1.922.000 populacije, radno sposobnog je stanovništva 1.642.000. Zaposlenih je 495.000, a nezaposlenih 196.000, dok je brojka neaktivnih 950.000, pokazuje anketa. Od brojke zaposlenih je samo 74.000 onih koji su samozaposleni.

Po ovim podacima stopa nezaposlenosti stanovništva od 15 do 64 godine iznosila je u 2014. 28,6 posto, što je više u odnosu na prošlogodišnju od 27,8 posto. Stopa je zaposlenosti pak iznosila 36,9 posto, također od 15 do 64 godine života, a porasla je za 0,4 posto u odnosu na 2013. godinu.

Različiti podaci

Inače, ovi se podaci razlikuju od ankete koju je provela Agencija za rad i zapošljavanje BiH, po kojoj u BiH radnu snagu, odnosno ekonomski aktivno stanovništvo čini 1.120.000 osoba, dok je broj neaktivnih 1.445.000 osoba. Zaposlenih je 812.000, dok je nezaposlenih 308.000. Stopa nezaposlenosti, po anketi ARZ-a, iznosi 27,5 posto i ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Stopa zaposlenosti veća je u odnosu na 2013. za 0,1 posto i u 2014. je bila na nivou 31,7 posto.

(Dnevni list)