Fakulteti u BiH smanjuju broj mjesta, ove godine planiran upis manjeg broja studenata

Šta upisati?


Foto: Envato
Foto: STUDOMAT / Envato

Euforiju oko završetka srednje škole maturantima prekidaju planovi koje trebaju ostvariti u bliskoj budućnosti, korak koji će umnogome promijeniti tok života. Prvenstveno je tu upis u fakultet, a shodno tome ekipa portala Klix istražila je kakvi su kapaciteti na državnim fakultetima ove godine i da li je bilo promjena u odnosu na prethodne.

Univerzitet u Sarajevu, kao najveći u Bosni i Hercegovini, prednjači po broju studenata koji pohađaju cikluse na ovoj obrazovnoj ustanovi.

I ove godine planirani broj novih studenata na fakultetima je, u odnosu na ostale, najveći iako je došlo do smanjenja kapaciteta u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 57. redovnoj sjednici, održanoj 27. aprila, utvrdio prijedlog teksta Konkursa i Plana upisa studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, koji je upućen Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, na saglasnost.

Kako je saopćeno iz UNSA, u predloženom planu upisa za akademsku 2023/2024. godinu predviđena su 5.264 mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerziteta u Sarajevu.

Za drugi ciklus studija predloženo je 3.541 mjesto. Kada je riječ o stručnom studiju predloženo je 205 mjesta te 41 mjesto za specijalistički studij. Što se tiče poređenja sa prethodnom akademskom godinom, smanjena je upisna kvota.

 – Univerzitet u Sarajevu je u svom prijedlogu za akademsku 2023/2024. godinu smanjio upisnu kvotu, koja je u akademskoj 2022/2023. godini raspisanim konkursom iznosila 6.136 za prvi ciklus i integrirani studij, 4.232 za drugi ciklus studija, 78 za specijalistički studij i 205 za stručni studij, kazali su nam iz UNSA.

Pojašnjavaju da je, prilikom izrade upisne politike i određivanja broja studenata za koje se predviđa upis u prvu godinu studija, UNSA se vodio Metodologijom utvrđivanja upisnih kvota na članicama Univerziteta u Sarajevu za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini, donesenom u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata/kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu od devetog juna.

Prvi prijavni rok počinje 12. juna i na fakultetima gdje se polažu prijemni ispiti trajat će do 30. juna, a na ostalima do sedmog jula.

Planirana upisna kvota na ostalim univerzitetima u BiH

Polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija na svim fakultetima/Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci zakazano je za 26. juni.

Konkurs za upis nove generacije studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci bit će objavljen sedmog juna na web stranici Univerziteta i u dnevnim novinama.

Prema do sada odobrenim upisnim kvotama koju je odobrila Vlada RS-a, na prvu godinu, prvog ciklusu studija u akademskoj 2023/24. godini, može biti upisano 2.655 studenata, na drugom 1.005, dok treći ciklus studija može upisati 148 kandidata. Iz banjalučkog univerziteta kazali su nam da je broj odobrenih mjesta za upis u prvu godinu studija svim ciklusima studija približan upisnim kvotama za akademsku 2022/23. godinu.

Što se tiče fakulteti koji su “najpopularniji” kod studenata, izdvajaju:

 – Kada govorimo o zainteresovanosti za upis na Univerzitet u Banjoj Luci, budući studenti u aktuelnoj akademskoj godini veliko interesovanje su iskazali za upis na: Fakultet bezbjednosnih nauka, Medicinski fakultet, Mašinski fakultet, Studijski program psihologija na Filozofskom fakultetu, Pravni i Ekonomski fakultet, Studijski program arhitektura na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Studijski program Računarstvo i informatika na Elektrotehničkom fakultetu, Akademiju umjetnosti, Fakultet političkih nauka, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ali i druge fakultete Univerziteta u Banjoj Luci, poručuju iz Banje Luke i dodaju kako očekuju da se zainteresovanost za pomenute fakultete zadržati i u narednoj akademskoj godini.

U prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici predložen je upis 955 kandidata, u drugom 281 i u trećem 36.

Univerzitet u Tuzli uputio je prema Vladi Tuzlanskog kantona zahtjev za upis 2.022 studenta za prvu godinu prvog ciklusa studija u predstojećoj akademskoj godini.