Fakulteta na univerzitetima u Brčko distriktu ima, a da li će biti studenata za sve njih, to ćemo tek da vidimo

Na tri visokoškolske ustanove iz Brčko distrikta, u nastupajućoj akademskoj 2022/2023. godini planiraju upisati ukupno 2.330 studenata.


Foto: Envato

– Za sada se bavimo ispunjavanjem obaveza da se VŠU institucionalno akredituju ukoliko ispunjavaju uslove, a u narednoj fazi u planu je bavljenje i kvalitetom studiranja, odnosno akreditovanjem studijskih programa, najavili su, svojevremeno, iz neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“.

Advertisements

Na tri visokoškolske ustanove iz Brčko distrikta, upisane u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH, u nastupajućoj akademskoj 2022/2023. godini planiraju upisati ukupno 2.330 studenata.

Na Evropskom univerzitetu u Brčko distriktu BiH slobodno je 1.250 mjesta na ukupno šest fakulteta. Najviše na Tehničkom 470, Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo upisaće 260, a Pedagoški 230 studenata. Na drugi ciklus studija planiran je upis 370 i na treći 190. Prijave za sva tri ciklusa studija na konkurs podnose se od 6.06. do 30.09.2022. godine. Ukoliko ne dođe do popune predviđenog broja studenata u ovom roku, Univerzitet će raspisati dodatni konkurs za prijem studenata koji će biti otvoren od 1.10. do 30.10.2022. godine, prenosi antikorupcija.info.

Zanimljivost vezana za ovu visokoškolsku ustanovu je da kandidati koji se upišu na prvu godinu osnovnih studija studijskog programa Medicina dobijaju stipendiju u iznosu od 5.000 KM za prvu godinu studija, a oni koji se upišu na prvu godinu studijskog programa Stomatologija dobijaju stipendiju u iznosu od 3.500 KM za prvu godinu studija.

Na Internacionalnom univerzitetu Brčko distrikt planiran je upis ukupno hiljadu studenata na osnovne studije, od kojih je 410 oslobodnih mjesta za redovne studente, dok će ih više biti koji će studirati “na daljinu” – čak 590. Internacionalni univerzitet ove godine obrazovaće i po 50 prijavljenih kandidata za Drugi i Treći ciklus studija, odnosno na magistarske i doktorske studije, koji traju po tri godina.

Prijava za upis su podnošene od 01.07. do 08.07.2022. godine, a nakon prijemnog ispita za upis u prvu godinu rezultati su objavljeni na oglasnoj ploči Univerziteta 14.07.2022. godine. Upis primljenih kandidata je od 05.09. do 09.09.2022. godine.

Advertisements

Na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH u akademskoj 2022/2023. godini u Prvu godinu prvog ciklusa studija će se upisati po 40 svršenih srednjoškolaca, koji će se obrazovati za zvanja Inžinjerska informatika i Poslovna informatika. Prilikom upisa kandidati će odabrati način studiranja, da li će pohađati redovan studij ili studij “na daljinu”.

Prijave na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom eMPIRICA prima do 08.10.2022. godine lično ili se kandidati mogu prijaviti pismenim putem preporučeno putem pošte.

Osim na tri akreditovane visokoškolske ustanove, u Brčko distriktu za novu akademsku godinu upisivani su studenti u prvom i upisivaće se u drugom upisnom roku i na dislociranim odjeljenjima matičnih visokoškolskih ustanova sa sjedištima izvan Distrikta. U registru Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH upisane su Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Ekonomski fakultet u sastavu Univerziteta Istočno Sarajevo, Odjeljenje Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu BiH i Dislocirano odjeljenje Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Podsjećamo da su, u martu ove godine, istraživanja neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“ i njihovo insistiranje kod Vlade Brčko distrikta da im se dostave zvanični podaci o visokoškolskim ustanovama u Distriktu, natjerali Odjeljenje za obrazovanje da konačno ažurira listu i na nju doda VŠU koje do sada nisu bile u javno dostupnom registru.

Takođe, podsjećamo na njihov stav da je ovoliki broj visokoškolskih ustanova, na 83 hiljade stanovnika koliko ih prema popisu zvanično ima u Distriktu, prevelik.

Za sada se bavimo ispunjavanjem obaveza da se VŠU institucionalno akredituju ukoliko ispunjavaju uslove, a u narednoj fazi u planu je bavljenje i kvalitetom studiranja, odnosno akreditovanjem studijskih programa, najavili su tada iz ove neformalne grupe.