ERASMUS: Ko je bio inspiracija za ime programa?

Sigurno ste čuli za ERASMUS program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija. Ali da li ste znali kako je i po kojem filozofu ovaj program dobio ime?


Erazmo Roterdamski
Erazmo Roterdamski

Sigurno ste čuli za ERASMUS program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija. Ali da li ste znali kako je i po kojem filozofu ovaj program dobio ime?

Advertisements

ERASMUS engl. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students – Program aktivnosti EU namijenjen mobilnosti univerzitetskih studenata predstavlja obrazovni program EU u oblasti visokog školstva namijenjen studentima, profesorima i visokoškolskim institucijama.

Ovaj program osnovan je 1987. godine s ciljem povećanja mobilnosti studenata unutar EU, i već više od dvije decenije omogućava mladima da provedu semestar na nekom od inostranih univerziteta i upoznaju se sa studijima i studentskim životom van svog matičnog univerziteta i zemlje. U programu učestvuju ukupno 32 evropske zemlje.

Studentima visokoškolskih ustanova u državama u okviru programa, ERASMUS omogućava studiranje u drugoj državi u trajanju od 3 do 12 mjeseci te na taj način studenti imaju istovremeno priliku da upoznaju novu kulturu i nauče strani jezik, ali i razviju sposobnost rada i steknu značajno iskustvo u multikulturalnoj sredini. Smatra se da je do danas u programu učestvovalo više od dva miliona studenata. Pa ipak, i pored osnovne svrhe projekta da omogući razmjenu studenata, ERASMUS program takođe podstiče i razmjenu profesora, transnacionalni razvoj nastavnih programa i panevropske tematske mreže.

Koristi i mogućnosti koje ERASMUS program nudi su više nego poznate studentima širom Evrope, ali zanimljivo je i osvrnuti se na samu ideju osnivanja projekta i čovjeka po kojem je projekat dobio ime. Upoznajte Erazma Roterdamskog, čovjeka čiji avanturistički duh i danas hiljade studenata slijedi svake godine.

Erazmo Roterdamski (1465-1536) bio je filozof, teolog i humanista koji je tokom života proputovao Evropu i postavio temelje ideje da se samo putujući i upoznavajući druge zemlje, kulture i običaje može steći novo znanje i iskustvo. Ovaj holandski filozof, čije je pravo ime Geert Geerts, svojim predanim radom i idejom zaslužio je da se program nazove po njemu. Naime, on je svoj život posvetio učenju i otkrivanju novih metoda obrazovanja, a najviše se istakao svojim radom na Univerzitetu u Baselu u Švicarskoj. Tokom svojih najplodonosnijih godina, Erazmo je putovao Evropom u potrazi za novim znanjima i novim kulturama. Takođe bitno je spomenuti i njegov spis “O načinu učenja” koji predstavlja prvi sistematski program humanističkog školskog obrazovanja. S obzirom na sve spomenute informacije, možemo razumjeti ideju da se program mobilnosti studenata nazove po ovom filozofu.

Simbolično program u sebi krije i skraćenicu za “EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students”. Bitno je napomenuti da je program ERASMUS 1995. godine kao jedna od aktivnosti uklopljen u program SOCRATES, koji generalno obuhvata projekte namijenjene saradnji u području obrazovanja. U julu 2002. godine Evropska komisija je sastavila prijedlog o ustrojstvu programa ERASMUS MUNDUS za period od 2004. do 2008. godine, koji bi omogućavao studentima iz zemalja koje nisu članice EU, pridružene članice ili zemlje kandidatkinje stipendiranje na postdiplomskim studijima na univerzitetima u državama učesnicama programa ERASMUS.

Više o programu ERASMUS i mogućnostima prijave za stipendije možete pronaći na zvaničnoj stranici programa u našoj zemlji na: www.erasmusbih.com

(studentskizivot.com)