British Council i Internacionalni Burch univerzitet potpisali sporazum o saradnji

Jučer, 15. januara, 2015. godine, u Britanskom kulturnom centru u kampusu Burch univerziteta, rektor prof. dr. Mehmet Uzunoğlu, u ime Internacionalnog Burch univerziteta iz Sarajeva, i gđa. Larisa Halilović, u ime British Council u Bosni i Hercegovini, potpisali su Sporazum o razumijevanju i saradnji.


Predstavnici Burch univerziteta i British Councila

Jučer, 15. januara, 2015. godine, u Britanskom kulturnom centru u kampusu Burch univerziteta, rektor prof. dr. Mehmet Uzunoğlu, u ime Internacionalnog Burch univerziteta iz Sarajeva, i gđa. Larisa Halilović, u ime British Council u Bosni i Hercegovini, potpisali su Sporazum o razumijevanju i saradnji.

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanju kapaciteta podučavanja, te uspostavljanje standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)

Burch univerzitet će preko svog Centra za cjeloživotno učenje (Continuing Education Center) koordinirati planirane projekte, te postati mjesto gdje će javnost moći dobiti usluge British Councila, kao što su Aptis, IELTS i Cambridge English ispiti, stručni i online kursevi, te druge usluge.

Prvi projekat koji će, pored jezičkih edukacija i testiranja, biti realiziran je konferencija ‘’Posebne edukacijske potrebe u praksi’’ (Special Educational Needs in Practice – SENP) koja je zakazana za 21. februar 2015. godine.

Jedan od ključnih predavača Konferencije će biti David Crabtree iz Velike Britanije, ekspert za rad sa učenicima sa poteškoćama u razvoju, te ekspert za podučavanje nastavnika za rad sa pomenutom društvenom skupinom. Na toj konferenciji će učestvovati lokalni, ali i regionalni eksperti iz te oblasti.

Ideja konferencije jeste da okupi nastavno, pedagoško i drugo osoblje koje radi sa osobama sa disleksijom, dispraksijom, autizmom, te drugim poteškoćama u učenju, i pruži im priliku da saznaju koje su najnovije metode rada u struci.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o načinu prijave, te o ostalim detaljima Konferencije.

British Council je organizacija za uspostavljanje i razvoj odnosa između Velike Britanije i drugih zemalja u oblasti kulture. Djeluje u preko 110 zemalja i teritorija širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, glavni ured je lociran u Sarajevu, dok je saradnja sa lokalnim partnerima prisutna širom države. Projekti su fokusirani na međunarodnu i regionalnu saradnju, razmjenu ideja i znanja, te razvoj BiH u procesu euro-atlantskih integracija.

Internacionalni Burch univerzitet je osnovan 2008. godine u Sarajevu i danas je vodeći privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je cjeloživotno obrazovanje bitan faktor društvenog i kulturnog razvoja svakog modernog društva, Burč univerzitet je osnovao Centar za cjeloživotno učenje, čij je cilj da ispuni obrazovne potrebe svih pojedinaca, organizacija, vladinih agencija i korporacija. Ovaj Centar nudi edukaciju, treninge, stručno savjetovanje, te teži svakodnevnom unaprjeđenju usluga koje nudi, postajući tako jedan od najprestižnijih centara za edukaciju u BiH, stoji u saopštenju iz Internacionalnog Burch univerziteta.

(STUDOMAT.ba)