BizIdea takmičenje za najbolju studentsku poslovnu ideju

BizIdea Competition otvoreno je za sve studente sa poslovnim idejama. Studenti se mogu takmičiti samo s jednom poslovnom idejom kao i sa poslovnom idejom s kojom su se već takmičenju na nekom drugom takmičenju. Tri najbolje ideje bit će nagrađene.


bizzidea 2013 cover

BizIdea Competition otvoreno je za sve studente sa poslovnim idejama. Studenti se mogu takmičiti samo s jednom poslovnom idejom kao i sa poslovnom idejom s kojom su se već takmičenju na nekom drugom takmičenju. Tri najbolje ideje bit će nagrađene.

Na takmičenje se mogu prijaviti pojedinci ili grupe pri čemu je potrebno  imenovati predstavnika  grupe koji je zadužen za komunikaciju  s INTERA TP te stručnom komisijom.

Uslov za učestvovanje na takmičenju jeste pravilno i potpuno ispunjen Obrazac za prijavu.

BizIdea Competition sastavni je dio projekta INOVO – Institutional capacity development of the three innovation centres and research sector in Bosnia and Herzegovina, a koji je finansiran od EU.

Prijava treba poslati do 04.11.2013. godine na email: meliha.leric@intera.ba

Više informacija u prilogu.

(unmo.ba)