ELSA Sarajevo: Konkurs za rad u marketing timu

Konkurs za rad u marketing timu ELSA-e Sarajevo (European Law Students’ Association) otvoren je od 24.10. do 03.11.2013. godine.


Konkurs za rad u marketing timu ELSA-e Sarajevo (European Law Students’ Association) otvoren je od 24.10. do 03.11.2013. godine.

Advertisements

Ispunjenu aplikaciju je potrebno poslati na e-mail adresu vpmarketing@elsa-sarajevo.org najkasnije do 03.11.2013. godine, nakon čega će aplikanti koji budu ispunjavali uslove biti pozvani na intervju. Aplikaciju možete preuzeti ovdje.

Advertisements

ELSA (European Law Students’ Association) je internacionalna, nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija, organizovana i vođena od strane studenata i mladih pravnika. ELSA aktivnosti su šarolike i pružaju širok spektar akademskih i profesionalnih dešavanja i projekata koji su organizirani kako bi ispunili viziju ELSA-e, a sve u cilju da osigura svojim članovima prilike  da rade na svojim vještinama i da budu u interakciji sa svojim kolegama i kolegicama. ELSA pruža studentima priliku da svoja znanja i vještine unaprijede kroz STEP program (Students’ trainee exchange program), kao i kroz razne publikacije. ELSA nudi studentima pravnih fakulteta savršenu platformu za razvoj i usavršavanje već postojećih vještina.

(STUDOMAT.ba)