Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru objavio konkurs za upis studenata za akademsku 2023/2024. godinu

Ekonomski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za akademsku 2023/2024. godinu.


Prvi ciklus studija obuhvata konkurs za upis u prvu godinu, koji je otvoren od 5. juna 2023. godine do 3. jula 2023. godine. Ovaj rok pruža budućim studentima dovoljno vremena za pripremu i prijavu na konkurs.

Advertisements

Za drugi ciklus studija, konkurs za upis u prvu godinu je otvoren od 5. juna 2023. godine do 3. novembra 2023. godine. Ovaj prošireni rok daje studentima koji završavaju prvi ciklus studija dovoljno vremena da se prijave i prelaze na drugi ciklus.

Advertisements

Što se tiče trećeg ciklusa studija, konkurs za upis u prvu godinu je otvoren do 15. novembra 2023. godine. Ovaj rok je dizajniran da pruži studentima koji završavaju drugi ciklus studija dovoljno vremena za pripremu i prijavu.

Zainteresovane strane mogu pronaći dodatne informacije o konkursu, postupku prijave i potrebnim dokumentima na zvaničnoj internet stranici Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na sledećem linku: ef.unmo.ba.