Duška je studentica iz Banjaluke i zahvaljujući stipendiji francuske vlade nastavlja studiranje u Francuskoj

Duška je studentica iz Banjaluke. Zahvaljujući stipendiji francuske vlade, studiranje će nastaviti na Institutu za inženjerstvo u Grenoblu.


duska kudra

Možete li se predstaviti?

Zovem se Duška Kudra, trenutno sam na masteru u Francuskoj. U Banjoj Luci sam stekla diplomu inženjera hemijske tehnologije. Tokom studiranja bila sam dva puta na stažu, u Njemačkoj i u Argentini, i to mi je pomoglo u dobijanju novih iskustava i širenju znanja stečenog na fakultetu. Osim toga, tokom mog profesionalnog angažmana u najvećoj bh. organizaciji za zaštitu okoliša, bavila sam se različitim socio-ekonomskim i društvenim pitanjima na državnom i međunarodnom nivou.

Vrlo sam aktivna osoba, i sigurna sam da mi samo školovanje nije dovoljno za kompletno obrazovanje. Mislim da je neohodno da svaka osoba izađe iz svoje zone konfora, ostvari kontakt sa stvarnim životom, i učestvuje u razvoju društva u kojem živimo.

Zašto ste odlučili studirati u Francuskoj?

Grenoble, grad u kojem sam trenutno, je jedan od najboljih svjetskih centara za nanotehnologiju. Osim toga, na nekim francuskim univerzitetima, specifična naučna područja se izučavaju na različitim odsjecima, tako da ne morate imati diplomu iz npr. biologije ili medicine ukoliko želite diplomu iz biomedicinske tehnologije. Zahvaljujući ovom univerzitetu, u prilici sam da izučavam tematiku koja me je uvijek interesovala, a da nemam neko predznanje o istoj.

Možete li nam ukratko opisati šta studirate?

Trenutno studiram na odsjeku za nanomedicinsko inženjerstvo Instituta za inženjerstvo u Grenoblu, koji je jedan od najboljih univerziteta te vrste u Francuskoj za područje razvoja elektronskog inženjerstva i izučavanja nanomaterijala. Moj studij je koncentrisan na stvaranje novih biomaterijala prvenstveno za inženjeriju tkiva, dakle molekularne markere inovativne za biologiju i dijagnosticiranje, posebno za područje malignih i kardiovaskularnih oboljenja. Iako je moje srednjoškolsko obrazovanje bilo orijentirano na hemijsku tehnologiju, ovaj master mi pruža jedinstvenu priliku da studiram tematiku koja me je uvijek interesovala, a za šta nisam imala priliku u svome gradu. Danas, uz brzi razvoj nanomedicine, sigurna sam da će ovo područje još napredovati, i ostvariti nova otkrića.

Kako ste saznali za stipendije francuske vlade?

U razgovoru sa drugim studentima koji su dobili ovu stipendiju. Toplo preporučujem svima koji žele proširiti svoje akademsko znanje da se prijave za ovu stipendiju.

Šta ste znali o Francuskoj prije dobijanja stipendije?

Osim onog što sam znala o istoriji Francuske, imala sam priliku da u dva navrata posjetim Francusku. Tokom jednog boravka, učestvovala sam u svjetskom pokretu borbe protiv klimatskih promjena kao i širokoj lepezi sastanaka na temu zaštite okoliša, npr. sastanak CCNUCC (Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama) koji se održao u Parizu 2015. Tu se rodila moja motivacija za borbu protiv društvenih i klimatskih promjena. Kada se zadesite okruženi s milion osoba koji traže ista prava kao i vi, u tom angažmanu pronađete energiju i volju da nastavite braniti ideje do kojih vam je stalo. Na to prvo pomislim kada pomislim na Francusku.

(STUDOMAT.ba)