Druga Regionalna konferencija ENIC/NARIC centara: Bolјa saradnja u priznavanju visokoškolskih isprava

Nužnost čvršće i neposrednije saradnje između nadležnih organa za priznavanje visokoškolskih isprava u regionu nameće potrebu za osnivanjem regionalne ENIC/NARIC mreže, zaklјučeno je na Drugoj regionalnoj konferenciji ENIC/NARIC centara u Mostaru.


Foto: UIS
Foto: UIS

U skladu sa Komunikeom iz Jerevana ministara obrazovanja evropskog prostora visokog obrazovanja, u provodjenju procedura priznavanja pozivaju se nadležne obrazovne vlasti zemalja regiona da uzmu u obzir posljednje usvojene dokumente evropskog prostora visokog obrazovanja, kao što su Revidovani ECTS priručnik za korisnike, Evropski pristup osiguranja kvaliteta zajedničkih programa te Revidovane standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao i druge publikacije evropskog prostora visokog obrazovanja.

U skladu sa pomenutim komunikeom, pozivaju se nadležne obrazovne vlasti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH da revidiraju zakonodavstvo u cilju potpune uskladjenosti sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju, te da uklone prepreke za priznavanje prethodnog učenja u svrhu osiguranja pristupa programima visokog obrazovanja i omoguće dodjelu kvalifikacija na osnovu prethodnog učenja.

U provodjenju procedura priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija, pozvane su nadležne obrazovne vlasti i tijela za priznavanje da koriste iskustva, informacije, mišljenja i preporuke Centra za iformisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

U radu ove dvodnevne konferencije (21.i 22.10.2015.godine) učestvuje i predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske Jelena Starčević.

– Jedan od zaključaka konferencije je da se formira ENIC/NARIC mreža zemalja Balkana, a da se do tada pozivaju ENIC/NARIC centri zemalja Balkana da jednom godišnje planiraju zajedničke sastanke, potvrdila je Starčevićeva, koja je sekretar Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Ona je predstavila stanje u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Srpskoj i ukazala na značaj saradnje sa CIP BiH kada je riječ o učešću Srpske u ENIC/NARIC mreži i razmjeni informacija o stranim stepenima i diplomama.

– Posebno želim da istaknem značaj priznavanja diploma migranata i azilanata, kao lica sa manjkom dokaza o stečenim kvalifikacijama i potrebu da se o ovom pitanju razmijene iskustva izmedju nadležnih organa u regionu, naglasila je Starčevićeva.

Drugu Regionalnu konferenciju ENIC/NARIC centara u Mostaru organizuje Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

(UIS)