Djevojke ili momci – ko više uči strane jezike?

Koji spol više uči strane jezike? Zašto je jedan od spolova superiorniji u učenju stranih jezika od drugog?


Foto: Pixabay Images

Prema evropskim istraživanjima jednog univerziteta u Velikoj Britaniji, kada je u pitanju učenje stranih jezika, od 30.000 anketiranih polaznika na kursevima stranih jezika, 69% su činile žene, a 31% su činili muškarci.

Također, u Francuskoj je sprovedeno istraživanje gdje su na ukupnom broju od 110.813 učenika stranih jezika, 74.1% su činile žene. Mnogo se raspravljalo o toj temi, ali i o tome zašto je ova razlika između spolova toliko velika, piše studentskizivot.com.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Najpopularnija teorija, i ono čemu se pridodaje najveći značaj, je istraživanje prema kome je ustanovljeno da ženski mozak pokazuje veću aktivnost u oblastima koje se koriste za kodiranje stranog jezika. Sa druge strane, mozak muškaraca pokazuje više aktivnosti u oblastima povezanim sa vizuelnim i slušnim funkcijama.

Za muškarce, najefikasniji način učenja jezika je učenje vizuelno (gledanjem zapisane riječi), kao i usmeno (slušanjem i ponavljanjem). Muški mozak je analitičniji i samim tim muškarci više vole strukturirani rad, dok su žene intuitivnije i više vole slobodne umjetnosti. Štaviše, žene će više kreativno stvarati tokom procesa učenja nego muškarci.

Žene će se uključiti u sve kompetencije učenja jezika, od konverzacije pa sve do pisanja i čitanja, dok će se muškarci držati samo male i ograničene šake metoda učenja, sprječavajući ih da napreduju sa jezicima.

Na muškarcima sada ostaje da poprave ovaj statistički rezultat!