Danas je Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Širom svijeta, danas se obilježava 3. decembar – Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je “Izgraditi bolje: prema svijetu sa uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom nakon COVID-19”.


Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi ima neki oblik invaliditeta i taj broj se stalno povećava.

Advertisements

Osobe s invaliditetom suočavaju se sa siromaštvom, neadekvatnim pristupom obrazovnom sistemu i zdravstvenoj zaštiti, problemima u zapošljavanju, ali i fizičkim barijerama u prostoru.

Pandemija virusa korona dodatno je pogoršala njihov položaj.

Advertisements

Studenti sa invaliditetom

Nažalost, većina fakulteta nije pristupačna studentima s invaliditetom. Na putu do predavanja, ispita, čitaonice nailaze na mnoge barijere i prepreke. Također, ni nastavni planovi i programi nisu prilagođeni, a nerijetko nailaze i na nerazumijevanje nastavnog osoblja i cjelokupnog obrazovnog sistema i društva.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3 1992. godine, 3. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.