Danas obilježavanje 70. godina rada i postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Povodom obilježavanja 70. godina rada i postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, danas, 6. aprila 2016. godine sa početkom u 13:00 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu održat će se Svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta.


palata pravde pfsa
Pravni fakultet u Sarajevu (lijevo) i Pošta (desno)

Kao najstariji pravni fakultet u državi, osnovan 1946. godine, Pravni fakultet u Sarajevu je svestrano pomagao osnivanje i razvoj drugih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Pravni fakultet u Sarajevu razvija i jača i međunarodnu naučnu saradnju. Njegovi članovi sudjeluju u radu mnogih međunarodnih institucija i tijela, angažirani su kao istaknuti stručnjaci u radu različitih državnih organa i tijela i daju veliki doprinos stvaranju bosanskohercegovačkog pravnog sistema, uspostavi pravne države i odgajanju novih naraštaja pravnika na najboljim evropskim pravnim tradicijama. Njegovi matičari su bili: akademik prof. dr Mehmed Begović – redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik prof. dr Gorazd Kušej – redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani i prof. dr Pavao Rastovčan – redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Također, danas, 6. aprila 2016. godine planirano je održavanje Okruglog stola pod nazivom ”Bolonjski proces: reforma reformiranog studija prava?“, dok će se sutra, 7. aprila 2016. godine, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istanbulu i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, održati međunarodna konferencija pod nazivom „Peti dani bosanskohercegovačkog, turskog i hrvatskog prava“, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

(STUDOMAT.ba)