Da li su mladi spremni za EU?

Zašto je važno da mladi budu uključeni u proces EU integracija?


Novi projekat koji Vijeće mladih Federacije BiH implementira, a pod nazivom “Ready for Europe” namijenjen je upravo toj temi.

Advertisements

EU integracije su širok pojam i jako često ga povezujemo samo sa politikom. Međutim, evropske integracije predstavljaju proces industrijskog, političkog, pravnog, ekonomskog, društvenog i kulturnog povezivanja država u jednu cjelinu zvanu EU.

Evropska integracija se ostvaruje preko Evropske unije i odredbi koje EU ima. Najuspješniji model savremenog mira i demokratije u svijetu je upravo EU. Ima jedinstvene institucije i predstavlja najotvorenije tržište u svijetu za robe i usluge iz zemalja u razvoju. Trenutno broji 27 zemalja članica i približno pola milijarde stanovnika. Nauka i istraživanje, zdravlje, zapošljivost, ekologija, zaštita okoliša, ribarstvo, pravosuđe samo su neke od oblasti koje BiH mora da unaprijedi kako bi napravila korak naprijed u procesu integracija.

Vijeće mladih FBiH, u želji da stvori prostor u kojem se mladi mogu educirati i iznositi svoja mišljenja o temi EU integracija, kreiralo je Facebook grupu koja predstavlja jedan vid community platforme. Sadržaj u grupi će biti osmišljen sa ciljem da podigne svijest o značaju i obuhvatu integracija, te činjenici da EU integracije obuhvataju sve segmente društva. Cilj grupe jeste i dijeljenje dobrih praksi i iskustava, te kontinuiranog učenja o stanju u BiH i EU prakse koje je potrebno implementirati u našoj državi.

Advertisements

Žele zajednički identificirati oblasti u kojima BiH bilježi najveći jaz u poređenju sa stanjem u zemljama Evropske unije, a sve to iz perspektive mladih. Posebna pažnja će se posvećivati istraživanju EU standarda u raznim oblastima kako bi unaprijedili trenutno stanje u BiH. Sve ideje, sugestije i zapažanja koja ova grupa izrodi, će biti analizirani i korišteni za kreiranje seta preporuka koji će biti predstavljeni delegaciji Evropske Unije u BiH i predstavnicima vlasti.

Stoga, pozivaju sve mlade iz BiH zainteresovane za ovu temu da se priključe Facebook grupi “Ready for Europe?! – Europa i BiH iz perspektive mladih

Pored ove grupe, mladi svoje ideje i mišljenja mogu iznositi i na događajima koji se održavaju u nekoliko gradova u BiH u sklopu projekta. Prvi događaj je održan u Mostaru početkom augusta, gdje se govorilo o eko aktivizmu i učešću mladih u istom.

Naredni događaj se održava početkom oktobra u Sarajevu, a fokus će biti zapošljivost mladih. Sve informacije o trenutnim i narednim aktivnostima možete pronaći na društvenim mrežama i web stranici Vijeća mladih FBiH.

Projekat “Ready for Europe” implementira RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju u saradnji sa Vijećem mladih Federacije BiH, a finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije.