Da li ste zainteresovani za Master u Sloveniji? Odaberite Fakultet za menadžment Univerziteta Primorska

Na Fakultetu za Menadžment nude atraktivne studijske programe, nastavu i kvalitetno učenje.


Foto: Arhiv UPFM

Jedini smo fakultet za javno poslovanje u Sloveniji

Fakultet za menadžment je visokoškolska ustanova za obrazovanje i istraživanje u oblastima društvenih nauka i poslovnog menadžmenta. Osim edukacije i istraživanja, osnovne djelatnosti fakulteta su savjetovanje kompanija i drugih organizacija, izdavaštvo i organizacija međunarodnih konferencija.

Na Fakultetu za Menadžment nudimo atraktivne studijske programe, nastavu, i kvalitetno učenje. Fakultet nudi dodiplomske i postdiplomske studijske programe u oblasti upravljanja profitnim i neprofitnim organizacijama. Studijski programi su međunarodno uporedivi i podstiču mobilnost i fleksibilnost studenata. Dio studija se može završiti i na drugim visokoškolskim ustanovama, bilo u Sloveniji ili u inostranstvu.

Nudimo pet savremenih, međunarodno uporedivih i dinamičkih programa master studija!

Koji je pravi program za mene?

Postdiplomski studijski program: Menadžment

Studija pruža šire razumijevanje ekonomskog i društvenog okruženja i procesa globalizacije. Naučite kako razviti i primijeniti nove metode planiranja, organizovanja, upravljanja i kontrole u organizacijama. Stečeno znanje možete efikasno koristiti i ako se odlučite za sopstvenu profesionalnu karijeru, svjesni vrijednosti neophodnih za razvoj vaše organizacije i šire zajednice kako u privredi tako i u javnom sektoru.

Osam dostupnih modula

Studijski program obuhvata osam izbornih modula. Studenti biraju svoj modul prilikom upisa 2. godine.

Dostupni su sledeći moduli:

 • Menadžment u savremenom društvu,
 • menadžment industrije 4.0,
 • biznis u digitalnom okruženju,
 • marketing,
 • finansijski menadžment,
 • preduzetništvo,
 • jezik u poslovanju,
 • upravljanje ljudskim resursima.

Ko odlučuje da studira Menadžment?

 • Svako ko želi da integriše nove metode planiranja, organizovanja i vođenja u svoju organizaciju, da stekne nove uvide u menadžment, održivi razvoj i društvenu odgovornost.
 • Svako ko želi da radi ili već radi u srednjem i najvišem menadžmentu kao marketinški, HR, računovodstveni, konsultantski ili slični profesionalci.
 • Svako ko želi da pokrene i vodi sopstveni biznis i zahtjeva odgovarajuće vještine.

Studijski program se održava na slovenskom i engleskom jeziku.

Postdiplomski studijski program: Ekonomija i finansije

Program nudi znanja i vještine neophodne za razumijevanje i rješavanje mikroekonomskih i finansijskih problema iz poslovnog svijeta, kao i makroekonomskih izazova u nacionalnoj ekonomiji u cjelini. Studij nudi niz stručnih znanja i praktičnih vještina za realizaciju poslovnih ideja, strateško organizovanje i upravljanje preduzećima ili javnim ustanovama.

Program je osmišljen da edukuje i osposobi studente za planiranje, implementaciju i koordinaciju veoma zahtjevnih projektnih zadataka u organizacijama, pripremi ih za istraživačke aktivnosti i interdisciplinarno rješavanje problema, kao i da im pruži matematičke i statističke alate za ekonomske analize.

Ko odlučuje da studira Ekonomiju i finansije?

 • Namijenjen je svima koji planiraju i provode strateške i operativne scenarije razvoja poslovanja, bez obzira na primarni sektor djelatnosti u kojem je kompanija aktivna.
 • Svi oni koji traže profesionalizam u računovodstvu i finansijama, bankarstvu, koji žele da znaju da primjene vještine najsofisticiranije ekonomske analize na strateški razvoj svoje kompanije i koji žele da nadograde svoje znanje iskustvom o tome kako iskoristiti teorijsko znanje efikasno u poslovnoj praksi.

Studijski program se održava na slovenskom i engleskom jeziku.

Postdiplomski studijski program Političke nauke: Politika – međunarodni odnosi i ekonomska diplomatija

Međunarodni master program političkih nauka je moderan i dinamičan studijski program na kojem studenti mogu birati između dva studijska modula – Međunarodni odnosi i Ekonomska diplomatija. Studenti oba modula moći će da se takmiče na globalnom tržištu rada i sa sigurnošću uđu u svijet međunarodnih odnosa i diplomatije kako bi doprinijeli rastu i dobrobiti globalnog društva.

Program studentima pruža niz znanja i vještina koje će im omogućiti da sintetizuju i prodube razumijevanje izuzetno zahtjevnog postmodernog društva. Studenti će biti osposobljeni za samostalno i odgovorno rješavanje problema u osnovnim i graničnim oblastima politike i međunarodnih odnosa koji su povezani sa drugim naučnim i praktičnim oblastima. Studenti će također razviti vještine koje se mogu primijeniti u širokom spektru profesija, od istraživanja i obrazovanja do aktivnosti u međunarodnim organizacijama, diplomatskih i političkih aktivnosti i ekonomskih operacija.

Ko odlučuje da studira Političke nauke?

 • Svako ko ima želju za znanjem iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa i šire oblasti društvenih nauka (sociologija, ekonomija, biznis, pravo) i humanističkih nauka (filozofija, politička sociologija, historija itd.).
 • Svako ko se interesuje za savremenu političku nauku, kao i široko znanje iz međunarodnih odnosa, historije, filozofije, ekonomije i diplomatije.

Izuzetan studijski program i ujedno jedinstven u Sloveniji koji se izvodi samo na engleskom jeziku.

Postdiplomski studijski program: Menadžment održivog razvoja

Studenti stiču znanja, vještine i kompetencije za rješavanje najsloženijih izazova održivog razvoja i doprinose pozitivnim društvenim promjenama. Interdisciplinarna orijentacija programa omogućava vam da pristupite održivom razvoju iz različitih perspektiva i da razvijete vještine za dubinsko razumijevanje razvojnih problema savremenog društva i rješenja koja im se nude.

Ko odlučuje da studira Menadžment održivog razvoja?

 • Svako ko želi da igra aktivnu ulogu u vođenju politike organizacija i vlasti po pitanjima održivog razvoja životne sredine, društva i privrede.
 • Svi oni koji vjeruju da znanje i vrijednosti mogu pozitivno uticati na sredinu u kojoj rade i žive.
 • Svi oni koji su profesionalno uključeni u ekološke, prostorne, društvene i razvojne komponente društva.

Postdiplomski studijski program: Pravo za menadžment

U svom svakodnevnom radu, u javnom ili privatnom sektoru, zaposleni se suočavaju sa mnogim i različitim pravnim aspektima donošenja odluka. Ovo posljednje nužno podrazumijeva donošenje odluka u granicama onoga što je zakonski moguće i dozvoljeno. Da biste se mogli kompetentno baviti pravnim pitanjima vezanim za upravljanje kompanijama i drugim organizacijama, potrebna vam je diploma koju nudi master program Pravo za menadžment.

Proučavajući pravne aspekte konkretnih i aktuelnih slučajeva i problema iz svakodnevnog poslovnog života, postepeno ćete razvijati sposobnost prepoznavanja pravno relevantnih činjenica, pronalaženja odgovarajućih zakonskih rješenja i prije svega predviđanja i razumijevanja pravnih implikacija menadžerskih odluka.

Ko odlučuje da studira Pravo za menadžment?

 • Svi koji žele da se upoznaju sa pravom kompanije, ugovaranjem u domaćoj i međunarodnoj areni, sudskim i vansudskim rješavanjem sporova, zaštiti potrošača, bilansom i finansijskim pravom, regulativom e-trgovine i pravom upravljanja ljudskim resursima.
 • Svi oni koji žele dublje razumjeti i primijeniti osnovne pravne institute u obavljanju poslova upravljanja: planiranje, organizovanje, upravljanje i nadzor privrednih društava i subjekata javnog prava.
 • Svako ko se profesionalno bavi pravom intelektualne svojine, pravom privatnosti i zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Vječita dilema za maturante – nastaviti školovanje ili naći posao? Kažemo oba!

Organizacija studija na UP Fakultetu za menadžment to omogućava, jer studenti svih pet programa imaju studijske obaveze samo u popodnevnim satima, što im olakšava prilagođavanje svojim radnim obavezama. Mnogi od njih stoga i uče na poslu od samog početka studija, jer žele da povećaju ili prošire svoja stručna znanja i nivo obrazovanja, dok „butique“ priroda pojedinih programa i manjih grupa studenata omogućava i određeni stepen prilagođavanja potrebama učenika.

Iskustva naših studenata?

Odabrao sam menadžment zbog potrebe za ekonomskim znanjem na radnom mjestu. Magistarska diploma na Fakultetu za menadžment bio je prirodni napredak sa naučnog fakulteta koji sam napustio, jer mi je nedostajalo praktično poslovno znanje. Zanima me posao i želim da steknem vještine koje bi mi omogućile da nastavim poduzetničku karijeru. Želim da gradim na praktičnom znanju koje imam pravilno vođenim teorijskim znanjem. Blizina fakulteta, popodnevna predavanja i mogućnost da budem u toku sa svojim zadacima uvjerili su me da mogu da učim i radeći, govori A. P. (Slovenija), student master programa Menadžment.

Studirajući program ekonomije i finansija na UP FM-u, stekao sam sva potrebna znanja koja sam očekivao da dobijem iz oblasti koje sam izabrao. Ono što je najvažnije jeste da se profesori nisu koncentrisali samo na teoriju, već su nas kroz praktične primjere uveli u temu predmeta i motivisali da radimo sami i dalje učimo. Profesori su uvijek bili na raspolaganju da pomognu i odgovore na sva dodatna pitanja. Zaključujem da sam veoma zadovoljan stečenim znanjem i da bih svima preporučio program koji sam završio, govori S. I. (Srbija), apsolvent master programa Ekonomija i finansije.

Fakultet za menadžment UP, proširio je moje znanje o elementima kao što su historija, diplomatija, ključna politička pitanja svijeta, trgovina i globalizacija. Zahvalan sam što sam mogao da pohađam ovaj kurs jer mi je omogućio da se razvijam kao student. Iskreno, kurs je promijenio moj pogled na mnoga pitanja koja se odnose na međunarodne odnose i osvježio moj pogled. Lično, do kraja kursa bolje sam shvatio svoje jake strane i gdje se moram poboljšati, kaže N. N. (Ujedinjeni Arapski Emirati) student master programa Političke nauke.

Menadžment održivog razvoja je odlična studija za sve one koji brinu o zdravlju našeg lokalnog, regionalnog i, naravno, globalnog okruženja. To je multidisciplinarna studija koja studentima pruža širok spektar vještina u različitim oblastima. Predmeti su zanimljivi, a profesori odlični, zbog čega smatram da je ovaj studij bio prava odluka za mene i toplo ga preporučujem svima koji žele osigurati bolje sutra budućim generacijama, rekao je V. K. (Slovenija), student magistarskog programa Menadžment održivog razvoja.

Program koji sam odabrala na UP Fakultetu za menadžment je bio pravi izbor za mene! Uvjerio me je i sam nastavni plan i program koji je osmišljen i strukturiran na način da studentima pruža sva neophodna znanja za uspješno suočavanje i suočavanje sa različitim praktičnim izazovima, kako u profesionalnoj tako i privatnoj sferi. Što se tiče predavača, mogu ih opisati jednom riječju – ODLIČNI, jer su svi, svako u svojoj oblasti, na jednostavan i razumljiv način prezentovali teme. Sadržaj pojedinačnih kurseva pokrivao je različita aktuelna pitanja i probleme iz oblasti ekonomskih, etičkih i pravnih aspekata upravljanja u javnom i privatnom sektoru, govori M. P. (Slovenija), student master programa Pravo za menadžment.

Prednosti studiranja kod nas?

Male grupe omogućavaju lični kontakt i bliske veze između samih studenata i studenata i profesora.
Gosti sa prakse su redovni na predavanjima i tutorijalima. Svoja iskustva prenose studentima i tako povezuju naučenu teoriju sa realnim stanjem u privredi.

Međunarodna mobilnost omogućava studentima da provedu do 12 mjeseci u inostranstvu dok studiraju, stječući neprocjenjivo iskustvo za dalje studiranje i život općenito.

Fakultet za menadžment UP organizuje Informativnu sesiju za sve kandidate na kojoj će biti predstavljeno svih 5 studijskih programa: Menadžment, Ekonomija i finansije, Političke nauke, Menadžment održivog razvoja i Pravo za menadžment.

Provjerite datume informativnih sesija i pridružite nam se!

Više o studijskim programima možete pročitati i na našoj web stranici ili posjetiti virtuelnu pijacu NA KOJI ĆEŠ FAKS?

Kontakt

 • FB: @fmkoper
 • IG: @up.fm.koper
 • LinkedIN: @Faculty of management, University of Primorska
 • Youtube: Fakulteta za management Univerze na Primorskem
 • TikTok: management_upfm
 • E-mail: pr@fm-kp.si