Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu ponovo u Sarajevu

Nakon izuzetnog uspjeha postignutog organizacijom Prve konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu u našoj državi, Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima nastavlja sa implementacijom ovog projekta.


CMBEBIH 2017 Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu ponovo u Sarajevu

Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu – CMBEBIH 2017, kao jedan od najznačajnijih događaja iz ove oblasti u jugoistočnoj Evropi, će biti održana u Sarajevu, od 16. do 18. marta 2017. godine.

Radi se o uzbudljivoj, informativnoj i inspirativnoj konferenciji, koja za cilj ima razmjenu ideja, iskustava, najboljih praksi i najnovijih istraživanja iz oblasti biomedicinskog inženjeringa, kao i iz svih ostalih povezanih oblasti.

Konferencija će okupiti vodeće istraživače, naučnike, doktore, inženjere, perspektivne studente, zajedno sa izvanrednim predavačima koji su pozvani, kako bi kreirali platformu za raspravu o najnovijim istraživanjima, inovativnim rješenjima i novim izazovima u ovoj oblasti, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i života u cjelini.

Misija projekta je promovisanje biomedicinskog inženjeringa širom svijeta, a posebno u regiji jugoistočne Europe, kao i uspostavljanje i jačanje naučne saradnje.

– Drago nam je da se jedan, u svijetu prepoznat projekat, implementira upravo u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Na taj način stavljamo našu državu u istu poziciju sa svim ostalim razvijenim državama svijeta, kada je u pitanju biomedicinski inženjering, izjavio je doc.dr.sc. Almir Badnjević, predsjednik Organizacionog odbora CMBEBIH 2017.

Program Konferencije čine plenarna/uvodna predavanja, radionice, usmene i poster sesije, a sve pod sloganom “Pursuing innovation. Shaping the future.”

Rok za dostavljanje abstrakata i kompletnih radova je 01.11.2016. godine, a radovi će biti publikovani preko Springer Nature baza.

Svi zainteresovani mogu pronaći dodatne informacije o konferenciji i načinu prijave na zvaničnoj web stranici projekta – www.cmbebih.com.

(STUDOMAT.ba)