Češka Republika i četiri bh. fakulteta zajednički promovišu inkluziju osoba sa invaliditetom

Češka nevladina organizacija People in Need i četiri domaće visokoškolske ustanove: Fakultet političkih nauka UNSA, Pravni fakultet UNSA, Filozofski fakultet UNSA i Fakultet političkih nauka UNIBL danas su u rezidenciji Ambasade Češke Republike u BiH zvanično potpisali Memorandum o saradnji. Ovim Memorandumom usaglašena je saradnja na projektu “Naši glasovi - zagovaranje za prava osoba sa invaliditetom u BiH“ koji za cilj ima podizanje svijesti mladih ljudi, prevashodno studenata, o problemima, potrebama i pravima osoba sa invaliditetom s obzirom na njihova buduća zanimanja novinara, pravnika, psihologa i socijalnih radnika.


Saradnja će se realizirati kroz organizaciju edukativnih radionica u Sarajevu i Banjoj Luci na kojima će se studenti upoznati sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i njenom primjenom u Bosni i Hercegovini te povećati svoje znanje o preprekama koje osobe sa invaliditetom imaju u svom svakodnevnom životu.

Advertisements

Projekat Naši glasovi praktički je samo nastavak prethodne trogodišnje inicijative koju smo radili s ciljem inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo. Tada je uspostavljena skupina aktivnih samozastupnika u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Mostaru, a ovim projektom ih želimo dodatno osposobiti da nastave lobirati i zagovarati svoja prava: veću socijalnu uključenost, pristup obrazovanju i samostalan život, istakao je NJ.E. Jakub Skalnik, ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini.

Predstavnica za Zapadni Balkan organizacije People in Need, Judith Kiers, navela je da je potpisivanje Memoranduma samo jedna od aktivnosti organizacije koja stremi ka deinstitucionalizaciji osoba sa intelektualnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini.

– Ovaj projekat bit će još jedan korak ka boljoj brizi za osobe sa intelektualnim poteškoćama u društvenoj zajednici na način da će građani i građanke shvatiti da i ovi ljudi mogu i zaslužuju živjeti samostalno kao i svi ostali, kazala je Kiers te dodala da je obrazovanje mladih ljudi koji će postati pravnici, psiholozi, socijalni radnici i novinari ključno za buduće donošenje odluka o životu osoba sa intelektualnim poteškoćama.

Advertisements

Dekan Filozofskog fakuteta UNSA, prof. dr. Muhamed Dželilović, naglasio je da je ovo veoma značajan Memorandum koji akademsku zajednicu uvodi u proces rada na inkluziji u svih oblastima našeg društvenog života dok je dekanesa Pravnog fakulteta UNSA, prof. dr. Hajrija Sijerčić Čolić, rekla da ovaj projekat sa svojim interdisciplinarnim pristupom sigurno ima svoju budućnost.

Edukativne radionice za studente bit će održane 9. maja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i 10. maja na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci. Kako bi se studenti senzibilizirali za ovu temu, osobe sa intelektualnim poteškoćama će lično prenijeti svoja svakodnevna iskustva i problema sa kojima se suočavaju dok će fakultetski profesori održati prateća predavanja.

(STUDOMAT.ba)