Cazin: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Gradonačelnik GRada Cazina raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. godinu


Na ovaj konkurs mogu se prijaviti redovni studenti koji imaju prebivalište na području grada Cazin, a koji su redovno upisani na fakultete i više škole u Bosni i Hrecegovini.

Advertisements

Uz zahtjev za dodjelu stipendije, kandidat je dužan priložiti:

1. Uvjerenje da je upisao akademsku 2017/2018.godinu,original
2. Prostu kopiju lične karte,
3. Izjavu studenta/tice da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
4. a) Studenti I godine:ovjerenu kopiju svjedočanstva zadnjeg razreda srednje škole,
b) Studenti starijih godina studija: uvjerenje o prosjeku ocjena ili kopiju indeksa,original
5. Kućnu listu,
6. Dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva po osnovu radnog odnosa, penzije, boračko-invalidske zaštite, samostalne djelatnosti i dr. (za zadnja tri mjeseca),

7. Ovjereno uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti jednoj od slijedećih kategorija:

– djeca bez oba roditelja,
– djeca pod starateljstvom,
– djeca šehidskih porodica,
– djeca bez jednog roditelja,
– djeca RVI-a (s procentom invalidnosti),
– djeca demobilisanih boraca,

Zahtjevi za dodjelu stipendije s potrebnim dokumentima dostavljaju se gradskoj upravi Cazin putem pošte na adresu: Grad Cazin, Trg prvog predsjednika predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.1, a mogu se predati i neposredno u zgradi gradske uprave, šalter broj 1. svakim radnim danom od 07.00 do 15.30 sati.

Advertisements

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 15.11.2017.godine.

Zahtjev za  za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. godinu se može preuzeti OVDJE.

Pravilnik o dodjeli stipendija redovnim studentima grada Cazin za akademsku 2017/2018 godinu se može preuzeti OVDJE.

(STUDOMAT.ba)