Bit Alijansa i Elektrotehnički fakultet UIS potpisali memorandum o međusobnoj saradnji

U interesu osnaživanja i razvoja informacionog društva u BiH, generalni direktor Bit Alijanse, Armin Talić i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Zoran Ljuboje, potpisali su memorandum o međusobnoj saradnji ove dvije institucije.


Bit Alijansa i Elektrotehnički fakultet UIS potpisali memorandum o međusobnoj saradnji

Sporazumom su se obavezali da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati s ciljem osnaživanja, unapređenja i razvoja informacionog društva u Bosni i Hercegovini.

– Obrazovni sistem u BiH, opterećen zastarjelim sistemom edukacije, mladima uskraćuje praktični dio nastave i producira kadar bez odgovarajućih vještina koje su neophodne za uspješno realiziranje poslova. Studenti bi trebali pohađati nastavu koja će im omogućiti sticanje najnovijih znanja iz oblasti informacione tehnologije, te omogućiti rad na razvoju kompetencija koje im, kao budućim softver inženjerima nedostaju, izjavio je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa.

Saradnja Bit Alijanse sa akademskom zajednicom, neophodna je kako bi se stvorili uslovi za usklađivanje nastavnog programa fakulteta u skladu sa razvojem tehnologije, ali i potrebama softverske industrije.

– Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je opredijeljen za saradnju sa privredom u cilju unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja. Saradnja je naročito potrebna u tehničkim disciplinama i oblastima koje se veoma brzo mijenjaju, kao što su informaciono-komunikacione tehnologije, zbog usklađivanja studijskih programa sa potrebama tržišta rada, obezbjeđivanja konkretnih projekata i prakse za studente, te razvoja programa kontinuirane edukacije, izjavio je prof. dr Zoran Ljuboje, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kompanije koje su članice Bit Alijanse, sinergijom, brojnim projektima i programima, odlučne su u namjeri da osiguraju kvalitetnu edukaciju za mlade osobe, s ciljem razvoja nauke, informacione tehnologije i softverske industrije u BiH.

(STUDOMAT.ba)