EFSA Career Center održao CareerChat sa ProCredit Bank

Centar za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održao je u petak, 16.06.2017. godine, događaj pod nazivom CareerChat sa Procredit Bank.


EFSA Career Center održao CareerChat sa ProCredit Bank

Primarni cilj ovog događaja je povezivanje studenata sa poslovnom zajednicom i pomoć pri pronalasku ferijalne prakse (sticanja praktičnog iskustva tokom studija) ili prvog zaposlenja.

Na početku se prisutnima obratio Rukovodilac Centra i asistent na Katedri za menadžment i organizaciju, Anes Hrnjić, koji je zahvalio studentima na odzivu i zaželio dobrodošlicu predstavnicima ProCredit Bank ističući da je Ekonomski fakultet u Sarajevu visokoškolska institucija poznata po tome što održava vrlo bliske kontakte sa velikim brojem poslovnih aktera iz realnog sektora.

Hrnjić je također istakao da Centar za razvoj karijere studenata priprema vrlo dinamičnu agendu i za predstojeću akademsku 2017/2018. godinu, te da će studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imati priliku sudjelovati u nizu radionica, seminara i predavanja na temu što bolje pripreme i izgradnje lične konkurentnosti na tržištu rada. Predavači će biti priznati stručnjaci iz prakse sa dugogodišnjim iskustvom, a oblasti koje će biti obuhvaćene pomenutim aktivnostima uključuju sljedeće:

  1. Kreiranje profesionalnog i kvalitetnog CV-a koji se ističe od biografija drugih aplikanata
  2. Kreiranje autentičnog motivacijskog pisma koji će omogućiti priliku za razgovor za posao
  3. Važnost i upravljanje samopromocijom putem društvenih mreža (LinkedIn.com)
  4. Identifikacija ključnih ličnih kompetencija i način kako sebe diferencirati od drugih aplikanata
  5. Networking i važnost direktnog kontakta sa potencijalnim poslodavcima

Na kraju svog izlaganja istakao je da studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imaju odličnu startnu poziciju prilikom prvog zapošljavanja obzirom da institucija, pored toga što je međunarodno akreditovana i članica 5% najboljih biznis škola u svijetu (AACSB akreditacija), uživa odličnu reputaciju i visok rejting u poslovnoj zajednici jer kurikulum i studijski programi Fakulteta produciraju diplomante sa tržišno-relevantnim vještinama i oni postižu izuzetne rezultate u prvom kontaktu sa praksom i realnim sektorom.

U drugom dijelu programa obratio se Direktor filijale Sarajevo ProCredit Bank, Mirza Šabanović, koji je studente upoznao sa vlasničkom strukturom kompanije i dioničarima, korporativnom strategijom te važnosti specifičnog pristupa i načina rada sa klijentima od strane Banke. On je također pozvao zainteresirane studente da se prijave za obavljanje ferijalne prakse u Banci ili za jedinstveni „ProCredit Entry Programme“ namijenjen stručnom osposobljavanju. Zatim je Mevlida Đečević Koštrebić, Stručni saradnik u odjelu Ljudskih resursa, informisala studente o poželjnom profilu zaposlenika Procredit Bank, te prezentovala detalje vezane za procese aplikacije, regrutacije i selekcije kandidata koje Banka provodi prilikom angažovanja praktikanata i diplomanata. Istaknula je stratešku vrijednost kompanije vezanu za transparentnost poslovanja te napomenula da je pomenuta vrijednost prožeta u samom procesu selekcije u kojem se prilika daje zaista najkvalitetnijim i najposvećenijim kandidatima.

Na kraju događaja, sa studentima su podijelili svoja lična iskustva mlađi zaposlenici Banke – Ines Alić, Stručni saradnik u marketingu, zatim Kenan Hrustemović, Službenik za poslovanje sa malim preduzećima i Saša Sušić, Službenik u Risk odjelu. Oni su objasnili zbog čega su izabrali baš ovog poslodavca prilikom svog prvog zaposlenja. Važno je napomenuti da su dva od tri mlađa saradnika diplomanti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu te su rekli studentima da im je zaista zadovoljstvo vratiti se na njihov Fakultet i prisjetit se svojih studentskih dana kada su kao i oni danas sjedili u školskim klupama. ProCredit Bank opisali su kao vrlo poželjnog poslodavca koji zaista brine za svoje zaposlenike nudeći kontinuiran trening i edukaciju, kao i prilike za napredovanje.

Sve relevantne informacije vezane za predstojeće aktivnosti koje će organizovati Centar za razvoj karijere studentata možete dobiti putem zvaničke stranice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu ili Facebook stranice EFSA Career Center. Više o ProCredit Bank, njihovom Entry Programme i ferijalnoj praksi možete saznati na web stranici banke.

(STUDOMAT.ba)