Biografije mogućih kandidata za ministra visokog obrazovanja u KS

Resor visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo ii zvanično je upražnjen od 7. septembra kada je dužnosti nakon ostavke koju je podnijela 8. jula razriješena Melika Husić-Mehmedović.


Foto: Face.ba
Foto: Face.ba

Uoči početka nove akademske godine Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade je bez čelne osobe. Kako je već ranije potvrđeno vode se intenzivni pregovori s mogućim kandidatima, a što je za Patriju potvrdio jedan od njih prof. dr. Senadin Lavić.

Načelni dogovor je da svaka stranka dostavi svoje prijedloge kako bi zajednički našli kvalitetno rješenje za ovaj resor.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ono u čemu je trojka saglasna jeste da bi najbolje rješenje bilo da kandidat dolazi iz akademske zajednice koja je fokus rada Ministarstva, a posebno uzimajući u obzir i započetu proceduru donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju čiji je Nacrt izazvao oštre polemike unutar akademskih krugova.

Upravo je to razlog zašto je Husić-Mehmedović podnijela ostavku. Uz prof.dr. Senadina Lavića, kao moguća rješenja se spominju i prof. dr. Jasmina Selimović i prof.dr. Semira Galijašević.

U nastavku donosimo biografije pomenutih kandidata, piše Face.ba.

PROF. DR. SENADIN LAVIĆ

Prof. dr. Senadin Lavić je rođen u Konjicu 13. jula. 1965. godine. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju uspješno okončava 1989. godine diplomskim radom Adornova kritika konstitutivnog subjekta. Postdiplomski studij na istom fakultetu upisao je 1990. godine, a 1999. godine odbranio je magistarski rad o Adornovoj kritici savremenog društva (Dometi Adornove kritike modernog društva, mentor prof. dr. Ivo Komšić).

Od 1992. do 1995. godine pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Racionalnost, jezik i zajednica (mentor prof. dr. Jelena Berberović). Od 1997. godine radi na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka. Profesor Lavić je 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora.

Sudjelovao je u radu znanstvenih skupova posvećenih perspektivama znanosti, obrazovanja, razvitka bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine. Okrenut je principima kulture mira i vrijednostima pluralističke racionalnosti koja je osnova života u razlikama. Lavićevo znanstveno polje interesiranja je metodologija shvaćena kao kritičko-istraživačka svijest u znanstvenim istraživanjima (ne samo puki skup procedura i pravila po kojima bi istraživači trebali postupati u svome radu).

Pored metodologije istražuje u polju recentne društveno-znanstvene (sociološko-politološke) fenomenologije svakodnevnog iskustva, kulturnih studija (cultural studies), sociologije migracija, socijalne epistemologije (znanje u društvenom kontekstu), savremene filozofije (posebno problemi jezika i racionalnosti), leksikologije (rječnik filozofskih pojmova, leksikon socioloških pojmova, onomastičke studije s akcentom na antroponimijske probleme i prezimena) i dr. Do 2020. Senadin Lavić je objavio sedam knjiga. U dva mandata bio je predsjednik BZK “Preporod“ BiH.

PROF.DR. JASMINA SELIMOVIĆ

Prof. dr. Jasmina Selimović je rođena 29. jula 1979. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2018. godine izabrana je za dekanesu Fakulteta na mandatni period 2018/2019 – 2021/2022.

Titulu diplomiranog ekonomiste stekla je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a 2012. godine ponijela je titulu doktora ekonomskih nauka, odbranivši doktorsku disertaciju iz oblasti kvantitativnih finansija.

Selimović je vanredna profesorica na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Prof. Selimović je bila gostujući predavač na velikom broju međunarodnih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola u Evropi i u SAD, te je autor i koautor brojnih naučnih i stručnih radova i knjiga.

Polja profesionalnog interesovanja su joj osiguranje, aktuarstvo, finansije, finansijska matematika, aktuarska matematika, upravljanje rizikom, kvantitativna ekonomija.

Govori engleski i njemački jezik.

PROF. DR. SEMIRA GALIJAŠEVIĆ

Prof. Semira Galijašević je dr. prirodnih nauka – biohemija, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu SSST-a. Diplomirala je na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet. Bila istraživač na Wayne State University (Detroit, Mičigen) u SAD-u gdje je i doktorirala.

Jedno od glavnih područja istraživanja je mehanizam djelovanje proupalnih enzima, posebno mijeloperoksidaze koja igra značajnu ulogu u imunološkom nadzoru i odbrambenim mehanizmima domaćina.

Fokus istraživanja je studija mehanizma enzmske aktivnosti, uloga oksidativnog stresana na mehanizam djelovanja peroksidaze te sinteza aktivnih MPO inhibitora. Drugo područje istraživanja su sinteze i ispitivanje bioloških djelovanja tiosemikarbazona i njihovih metalnih kompleksa.

Kao docent i vanredni profesor predavala je i na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo.

Govori engleski, njemački i francuski jezik.