Bh. studenti mogu studirati na univerzitetu Alma Mater Europaea

Predstavnici Alma Mater Europaea evropskog međunarodnog univerziteta predstavili su ove sedmice bosanskohercegovačkim novinarima u sjedištu Univerziteta u Salzburgu programe studija koji su od ove godine dostupni i studentima u Bosni i Hercegovini.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Predsjednik Univerziteta i predsjednik Evropske akademije nauke i umjetnosti prof. dr. Felix Unger naglasio je da su se osnivajući ovaj univerzitet vodili kriterijima da studij mora biti interdisciplinaran, međunacionalan, s vrhunskim profesorima, ali i da se studenti po završetku studija mogu zaposliti.

Podvukao je da se novi programi Univerziteta kontinuirano uvode da bi se na neki način odgovorilo na zahtjeve tržišta, a cilj je napraviti mostove da bi se prevazišle razlike.

Dodao je da je Univerzitet osnovala Evropska akademija nauke i umjetnosti koja broji više od 1.800 članova, vrhunskih naučnika i umjetnika od kojih su 32 dobitnika Nobelove nagrade, a upravo ta činjenica je ogroman “alat” za prenošenje znanja.

Prorektor na Univerzitetu Alma Mater Europaea prof. dr. Ludvik Toplak naglasio je da Univerzitet u skladu s privredom zemalja u kojima djeluju, kreiraju perspektivne i zanimljive studijske programe za zanimanja koja su deficitarna.

– To je jedan od razloga što su diplomanti Alma Mater Europaea univerziteta konkurentni na tržištu rada. U Sloveniji je 96 posto studenata pronašlo posao odmah nakon studija, dok su u Hrvatskoj svi diplomanti pronašli posao po završetku studija, istaknuo je.

Predstavio je 14 programa Alma Mater Europaea među kojima su ekologija, menadžment i finansije, a zbog demografskih promjena poput migracija osnovan je i takav program, tu su i odjeli za fizioterapiju, zdravstvenu njegu, socijalnu gerontologiju, upravljanje i evropske studije te Odjel za arhivistiku i dokumentologiju, ali i odjeli za umjetnost i religiju.

Dekan Evropskih poslovnih studija na Alma Mater Europaea univerzitetu prof. dr. Jurij Toplak govorio je o uvjetima za studente koji se odluče studirati na ovom univerzitetu kazavši da svaki student prvoga dana studija dobije iPad sa svim predavanjima i pristupom eBiblioteci da bi mogli neometano pratiti nastavu na daljinu.

Tako je omogućeno, kaže Toplak, da studenti koji rade mogu studirati i obavljati poslovne i druge obaveze, dodajući da je u okviru studija osiguran studijski program u Briselu, te praksa u državama Evropske unije.

Kazao je da se nastoje oformiti grupe od 50 studenata da bi se moglo svima omogućiti da dobiju dovoljno znanja i umijeća, a posebno je naglasio da se sva predavanja snimaju što omogućava studentima da naknadno gledaju predavanja, dok se profesori i predavači zbog te činjenice kvalitetnije pripremaju za predavanja.

– Cilj svega toga je da studentima daju tačno ona znanja koja poslodavci traže. Ovaj studij sprema pojedinca da može raditi u evropskim institucijama, ali i daje im i znanja da mogu aplicirati za evropske fondove, pojasnio je dekan.

Student Alma Mater Europaea iz Hrvatske Marin Šušnjar kazao je novinarima da je znanje koje je dobio na ovom univerzitetu znatno veće od onog koji je dobio na državnom fakultetu što je za njega najveća prednost tog univerziteta.

Magistarski program od četiri semestra Evropskih poslovnih studija dostupan je svim osobama koje su završili trogodišnji ili četverogodišnji dodiplomski studij. Po završetku studija stječe se stručni naziv “magistar evropskih poslovnih studija”, a dobivena diploma priznata je u svim zemljama Evropske unije.

Studij košta oko 3.200 eura za studijsku godinu, a u tu cijenu uključeni su svi troškovi tokom godine, od troškova odlaska na prvi dan studija do boravka u Briselu te cjelokupne literature, a osim mogućnosti stipendiranja postoji i mogućnost plaćanja na rate.

Alma Mater Europaea univerzitet organizirat će 23. i 24. septembra u Sarajevu Dane otvorenih vrata kada će svi zainteresirani moći dobiti potrebne informacije za upis na studij.

(Klix.ba)