Bez straha i cenzure: Utjecaj politike na visoko obrazovanje

Utjecaj politike na visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri je zastupljen.


Bez straha i cenzure Utjecaj politike na visoko obrazovanje

Ono što ne treba biti političko djelovanje, u BiH je izraženo kroz sve tipove organizovanja.

Svoja mišljenja u emisiji “Bez straha i cenzure” koja je u programu TV1 u ponedjeljak u 21 h, ovoga puta, razmijenili su doc. dr. Sanela Klarić, akademik Kemal Hanjalić, univerzitetski profesor i politički analitičar Slavo Kukić, te studenti Ivan Begić, Aldina Durić, Rijad Bostandžija.