Asistivna tehnologija za osobe s invaliditetom u biblioteci Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu nabavio je pomagalo pomoću kojeg će osobe s invaliditetom moći lakše doći do informacija na uređaju te sagledati nastavni materijal što će im umnogome olakšati studiranje potom i pristup tržištu rada.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Šefica Biblioteke Filozofskog fakulteta Nadina Grebović-Lendo naglasila je na pres-konferenciji da se radi o elektronskoj lupi koja svim osobama s poteškoćama s vidom omogućava prikaz raznih sadržaja (dokumenti, slike ili druga bibliotečka građa). Nabavljen je i čitač ekrana pomoću kojeg slijepe osobe mogu čuti sve sadržaje postavljene u digitalnoj formi na uređaju.

Radi se o tzv. asistivnoj tehnologiji koja omogućava osobama s invaliditetom da, ne samo da kažu, da mogu, znaju i žele nego da to i urade.

Kaže da je za osobe s invaliditetom pristup bibliotečkoj građi generalno ograničen prvenstveno zbog skupe tehnologije, ali i zakonskih ograničenja (autorska i druga prava koja tretiraju bibliotečku građu).

Profesorica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Lejla Kafedžić podsjetila je na stigmu koja je prisutna u društvu spram osoba s invaliditetom te da je problem i do okoline koja uglavnom još nije pripremljena da odgovori na potrebe tih ljudi.

U tom kontekstu spomenula je njihovo pravo na obrazovanje što je važna karika za konkurentnost na tržištu rada svih pa tako i osoba s invaliditetom. Kvalitetnije obrazovanje doprinosi njihovoj samostalnosti, ekonomskoj neovisnosti, donošenju odluka, ali i mentalnom zdravlju.

Asmir Alispahić je slijepa osoba, govorne programe koristi u svakodnevnom životu. Kaže da su to oči za njega i njemu slične ljude, što se tiče i interneta i prostora.

– Govorni program nabavljen za potrebe studenata s invaliditetom omogućit će im ravnopravan pristup sadržajima kao i ostalima. Ne samo da će čitati bibliotečku građu, nego slijepoj osobi omogućava da koristi i internet te sve druge sadržaje na računaru kao i osoba koja vidi, naglasio je.

Oprema je nabavljena uz pomoć novca dobivenog putem Internog poziva UNSA, a osiguralo ih je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Filozofski fakultet je sjedište Ureda za studente s invaliditetom UNSA i nastoji poboljšati uvjete studiranja za te kao sve druge studente. Zalažu se za to da osobama s invaliditetom omoguće da pokažu da invaliditet nije prepreka za rad. Na UNSA je registrirano 59 studenata s nekim od oblika invaliditeta, a najviše ih je na Filozofskom fakultetu.

(Klix.ba)