ADS BiH: Najčešće greške koje prave nezaposleni bh. državljani

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine često je važan izvor informacija za nezaposlene koji u konkursima vide neku od rijetkih šansi za zaposlenje.


Foto: Klix
Foto: Klix

Premda je uvriježeno mišljenje da su ovakvi konkursi “namješteni”, ljudima su opet dobra prilika za pokušaj, a nisu rijetki oni kojima se posrećilo, piše N1.

Na stranama Agencije, među brojnim konkursima i oglasima za pozicije u različitim oblastima, nalazi se sekcija “Stop greškama u prijavama”, a tamo su navedene najčešće greške koje kandidatkinje i kandidati u BiH prave prilikom prijave na konkurse.

Iz Agencije savjetuju aplikantima da sve rubrike treba pažljivo popuniti; ne ispravljati prijavni obrazac; prijavni obrazac potpisati; obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada je po jednom oglasu formirano više Komisija za izbor.

Među savjetima se navodi i da ne treba dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Takođe, ne dostavljati fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

U nastavku pogledajte sve savjete Agencije – kako izbjeći greške u prijavama za posao. Potražite ih ovdje.

(N1)