Osam apsolutno neoborivih strategija učenja

Pročitajte ovih osam strategija koje će vam pomoći da ubrzate i olakšate proces učenja.


učenje strategije

Strategije učenja su načini kojima upravljate svojim učenjem, a baziraju se na poznavanju ličnih osobina i sposobnosti, znanju o obrazovnim zadacima koje morate izvršiti, vještinama sticanja, povezivanja i primjene novih znanja, nužnom predznanju i poznavanju svrsishodnosti i korisne vrijednosti novog znanja.

Da biste postigli uspjeh u učenju, preporučljivo je da razvijate i primjenjujete strategije koje mogu da od vas naprave uspješnog učenika.

Evo osam strategija koje je dobro da iskoristite u procesu učenja:

1. Razvijte naviku učenja

Vrlo je bitno da napraviti vremenski plan za učenje koji uključuje vaše vrijeme za učenje kao i gradivo koje ste planirali da učite u određenim terminima. Preporuka je da kod pravljenja plana počnete sa lakšim gradivom jer ćete prelaskom ovakvog gradiva izgraditi samopouzdanje.

Trebalo bi da nastojite da čak i najjednostavnije gradivo uprostite, dovedete do elemenata i odatle počnete sa učenjem. Ponavljanje gradiva treba da vršite sve dok njime u potpunosti ne ovladate i dok ne postignete situaciju da ga bez problema i sa razumijevanjem možete reprodukovati.

2. Primjenjujte aktivno učenje

Učenju se morate posvetiti, a dijelove materije koju učite ne treba da ostavljate nerazjašnjenim. Treba da pokušavate sa pronalaskom objašnjenja do razumijevanja, ponekad učeći i na greškama. U pokušajima razumijevanja gradiva dobro je da pronađete primjere iz stvarnog svijeta ili potražite demonstraciju ideja koje ne razumijete.

Od profesora tražite sažetke predavanja ili informacije o tome kako da dođete do drugih izvora istih ili sličnih informacija.

3. Koristite sve sposobnosti u učenju

Konstruisanje ili modeliranje može biti od velike koristi tokom učenja. Kad god je moguće, koristite stvarne, konkretne objekte kao sredstva za učenje. Upotrebljavajte ruke za konstruisanje i objašnjavanje kao i tijelo za izražavanje.

4. Sažimajte gradivo pisanjem

Jedna od dobrih strategija učenja jeste da sažimate gradivo pisanjem. U procesu savladavanja gradiva razrađujte strukturu materije tako što ćete, kada pravite teze, navoditi primjere. Kad god je moguće, koristite slike i druge vizuelne prikaze za ilustraciju određenih dijelova gradiva. O svojim bilješkama razgovarajte sa drugim osobama koje spremaju isto gradivo.