72. godišnjica Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini,


Prigodna riječ kolektiva Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u povodu 72. godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Advertisements

 – Poštovane kolegice, kolege i prijatelji, danas 23. 12. 2020. godine obilježavamo sedamdeset drugu godišnjicu osnivanja našeg fakulteta.

Organizacija zajedničkih skupova povodom obilježavanje Dana Fakulteta ove godine, nažalost, nije moguća u trenutnim uslovima pandemije, zato dozvolite nam da vam na ovu, sedamdeset i drugu godišnjicu početka rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu poželimo sretne predstojeće praznike!

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i jedan od osnivača Univerziteta u Sarajevu. Tokom svoje historije Fakultet je prolazio različite faze svoga razvoja. Neke od njih su bile posebno dramatične.

Fakultet je uvijek nastojao da odgovori zadacima koje su pred njega postavljali društvena zajednica i šumarska struka sve vrijeme svog postojanja. Prateći savremene tokove razvoja nauke i naučne misli u oblasti šumarstva, nastojali smo osmisliti odgovarajuće studijske programe kroz koje bismo na najbolji način prenijeli savremene tokove o gospodarenju i stečena znanja o šumama i šumskom zemljištu, najznačajnijem prirodnom resursu naše države.

Kroz različite vidove saradnje sa šumarskom privredom nastojali smo i nastojimo aktuelizirati i stečena znanja šumarskih stručnjaka i pomoći im u rješavanju problema sa kojima se svakodnevno susreću u praksi. Od 1996. godine educiramo i kadrove iz oblasti hortikulture.

Danas Šumarski fakultet predstavlja obnovljenu i podmlađenu univerzitetsku članicu koja moderno opremljenim učionicama, laboratorijama, nastavnim učilima i zbirkama kroz nastavu studenata nastoji odgovorno realizirati svoju društvenu ulogu.

Kolektiv Šumarskog fakulteta