11. Ljetni univerzitet u Bukureštu

Međunarodni ljetnji univerzitet, jedanaestu godinu zaredom, biće održan u Bukureštu od 09. do 23. avgusta 2015. godine. Program okuplja studente iz čitavog svijeta koji žele da diskutuju na različite teme iz oblasti ekonomije i ima za cilj promovisanje zajedničkih akademskih vrijednosti.


bucharest summer university

Međunarodni ljetnji univerzitet, jedanaestu godinu zaredom, biće održan u Bukureštu od 09. do 23. avgusta 2015. godine. Program okuplja studente iz čitavog svijeta koji žele da diskutuju na različite teme iz oblasti ekonomije i ima za cilj promovisanje zajedničkih akademskih vrijednosti.

Na program će biti primljeno 55 studenata koji će dvije nedjelje provesti u kampusu Univerziteta za ekonomske studije u Bukureštu.

Tema ovogodišnjeg ljetnjeg univerziteta je Preduzetništvo i agrobiznis – namjere u globalnoj ekonomiji.

Za prijavu je potrebno dostaviti CV i popunjen prijavni formular na adresu: application@bsu.ase.ro

Kandidati koji žele da budu razmatrani za punu stipendiju, prilikom prijave dostavljaju i esej na temu Planiranje preduzetničkih poduhvata u agrobiznisu do 12. juna 2015. godine.

Kandidati za parcijalnu stipendiju u iznosu od 290 evra pored CV-ja i prijavnog formulara dostavljaju i motivaciono pismo.

Rok je 26. juni 2015. godine.

Kandidati koji sami snose troškove učešća na ovoj ljetnjoj školi dostavljaju CV i popunjen prijavni formular, a rok je 26. jun 2015. godine.

Napomena: kandidati u sva tri slučaja sami snose troškove puta.

Organizatori ljetnje škole su Univeritet ekonomskih studija u Bukureštu, Univerzitet unije studenata ekonomskih studija i Senat Studenata.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(mreza-mira.net)