ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica 2016/17.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2016/17. godinu.


ZDK

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2016/2017. godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2017.-oj godini.

Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

  1. za prvu godinu studija – 800 KM;
  2. za drugu i ostale godine studija – 1200 KM.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

  1. za prvu godinu studija – 100 KM;
  2. za drugu i ostale godine studija – 150 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
  • ratni vojni invalidi;
  • demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
  • članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida; e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
  • djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
  • djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

Za više informacija preuzmite tekst konkursa u priloga.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja (07.11.2016. godine).

(STUDOMAT.ba)