Zabrinjavajući trend odlaska mladih ljudi: Prosječna starost populacije u BiH je 40,8 godina

Za demografsku sliku BiH univerzitetski profesor doc. dr. sc. Žarko Dugandžić tvrdi da je katastrofalna.


Ilustracija; Foto: Reuters
Ilustracija; Foto: Reuters

– Ona izreka prema kojoj ‘na mladima svijet ostaje’ izgleda da se ne odnosi na BiH jer njezino stanovništvo spada u red onih najstarijih. Prosječna starost BiH populacije je 40,8 godina, ili se možda možemo tješiti činjenicom da su naši susjedi i nešto stariji (u RH 42,1, a u Srbiji 41,9 godina), kaže Dugandžić za ‘Večernjak’.

Objašnjava, kada je riječ o BiH, da se radi o staroj populaciji čije ‘stanovništvo je u izumiranju’.

Starenje stanovništva

Upozorava i na negativni migracijski bilans, što znači da se više ljudi iseljava nego useljava. Odmah se postavlja logično pitanje, a kome je namijenjen ovaj prostor? Demografska slika se neće popraviti bez ozbiljnije intervencije države koja treba pristupiti izradi strateških demografskih planova.

Stanovništvo BiH je temelj svih planiranja, a ono je 90-ih pretrpjelo ogromna pomicanja. Za početak bi trebalo pristupiti strateškim ulaganjima u stanovništvo i izdvojiti dio državnog budžeta za razvoj stanovništva, smatra dr. Dugandžić. Pri tome navodi da je demografski razvoj BiH bremenit ozbiljnim problemima zbog stalnog smanjenja stope rođenja, negativnog prirodnog prirasta, koji je od 2007. negativan, nezaustavljivih procesa depopulacije, nestajanja sela, starenja i izumiranja stanovništva, emigracije fertilnog i radnosposobnog stanovništva u inozemstvo.

– Mlado stanovništvo bez nade u bolju budućnost, bez posla i novca i sve lošijih javnih usluga prisiljeno je poći trbuhom za kruhom. Političke elite u tome, izgleda, ne vide problem. One kao da time otupljuju oštricu kritika i slabe kritičku misao, dok unutar ostaju mase kojima je lakše manipulirati, kako drukčije objasniti ‘nezainteresiranost vlasti’ za problem odljeva mladog stanovništva, ističe Dugandžić. Objašnjava da je bez obrazovnog stanovništva, bez kvalitetnog mladog kadra, većina ključnih reformi nemoguća, te da je riječ uglavnom o visoko obrazovnim ljudima u čije je obrazovanje mnogo uloženo, a što predstavlja golemi gubitak za svaku zemlju, pa tako i za BiH koja pri tome, navodno, želi ostvariti rast i razvoj. Prema podacima, BiH je prva po nezaposlenosti mladih.

Subvencije mladima

Država bi trebala mladima subvencionirati dio kredita. Nužno je staviti naglasak na smanjenje iseljavanja stanovništva vitalne dobi, učiniti sve da povratak raseljenih ne ostane pitanje prošlosti, kaže Dugandžić i dodaj da treba povećati političku sigurnost u zemlji jer je to preduvjet i opstanka postojećeg stanovništva, ali i priljeva stranog kapitala i otvaranja novih radnih mjesta. U BiH je nužno kreirati strategiju društvenog razvoja koja uključuje i pronatalitetnu politiku.

(Večernji list)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X