Za stipendiranje studenata Vlada Brčko distrikta osigurala 320.000 KM

Na sjednici održanoj u srijedu Vlada Brčko distrikta usvojila je Prijedlog odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta, kao i Odluku o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

 Za stipendiranje studenata Vlada Brčko distrikta osigurala 320.000 KM

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović je, između ostalog, istakao da novina u odnosu na prethodne godine je da pravo učešća na javni poziv imaju studenti koji i imaju prebivalište u Distriktu najmanje pet godina prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija.

Sredstva za isplatu stipendija osigurana su u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 320.000 KM.

Bit će dodijeljeno 160 stipendija u visini od po 200 KM mjesečno, a stipendije neće biti dodijeljivane dva mjeseca u toku godine.

(Stipendije.ba)

Možda te i ovo zanima?