“World Citizen Talent” stipendije za studij u Hagu

Univerzitet primijenjenih nauka u Hagu poziva međunarodne studente koji dolaze iz zemalja izvan EU da se prijave za "World Citizen Talent" stipendije u Holandiji.


Univerzitet primijenjenih nauka u Hagu

Ukupno će biti dodijeljene 54 stipendije u iznosu od po 5.000 eura za novoupisane studente prvog ciklusa studija na jednom od fakulteta Univerziteta u Hagu.

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite esej i prijavnu formu između 01. novembra 2015. i 31. marta 2016. godine.

Program počinje u septembru 2016. godine.

Dodatne informacije posjetite: www.thehagueuniversity.com

(UIS)