Vrijeme je da mladi budu prioritet vlastima

Vrijeme je da mladi budu na listi prioriteta programa političkih stranaka u Bosni i Hercegovini I institucija vlasti, poruka je svečanog otvaranja prve obuke za mlade političare - „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiDp) koja se održava u Neumu, a u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT.


UMiDp2

Inicijativa za organizovanje obuke UMiD nastala je kao odgovor na mali broj političkih stranaka koje u svojim programima imaju poglavlja posvećena mladima, na izborima iz 2014. godine bilo ih je svega 14. Pokazali su to rezultati istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT koji ukazuju i na to da više od 50 stranaka sporadično ili nikako ne spominje mlade.

– Želim poboljšati svoja znanja vještine, ali i biti dio promjena. Želim biti dio procesa izgradnje boljeg položaja mladih, ali i svih građana/ki i moje lokalne sredine. Sretan sam da za to imam priliku, poručio je Miloš, učesnik obuke iz Zvornika.

Obuku „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiD) pohađat će 26 mladih političara, iz 9 različitih političkih stranaka, koji će tokom tri modula UMiD obuke steći znanje i vještine, te razviti kapacitete za davanje prioriteta pitanjima mladih na agendama/programima političkih stranaka, razumijevajući politički sistem u BiH, ali i izazove ekonomskog i socijalnog razvoja.

– Mi u polaznicima/ama obuke vidimo partnere, borce koji će se zajedno sa nama boriti za bolji položaj ove populacije. Obuka UMiD nastala je iz potrebe, baš kao i Institut. Potrebe da se problemima mladih pristupi ozbiljno i odgovorno, istakao je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

Polaznici će tokom i nakon obuke ojačati vlastitu kulturu poštivanja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i demokratskih procesa za unaprjeđenje pozicije mladih, kroz razvoj jasnih strategija i vođenje uspješnih zagovaračkih kampanja, te učinkovito predstavljanje svojih izbornih jedinica. Oni će aktivnim zalaganjem, lobiranjem kod vlasti, riješiti neke od problema mladih ljudi u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način dati primjer mladim ljudima i političarima o važnosti političke participacije i aktivnog djelovanja.

(STUDOMAT.ba)