Vlada KS: Milion KM za plaćanja duga Studentskog centra

Dug Studentskog centra prema Poreskoj upravi Federacije BiH


Studentski dom Nedžarići
Studentski dom Nedžarići

Vlada Kantona Sarajevo na posljednjoj održanoj sjednici donijela zaključak kojim se odobrava preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000 KM.

Preraspodjela sredstava izvršit će se s pozicije Ministarstva finansija KS i Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa po 500.000 KM na poziciju Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, a u cilju plaćanja duga Studentskog centra u Sarajevu prema Poreskoj upravi Federacije BiH.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!