Vlada KS: Karta za gradski prijevoz od novembra za nezaposlene osobe 12 KM

Nezaposlene osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području KS-a, a koja se vode u evidenciji Službe za zapošljavanje KS-a, moći će od 1. novembra za 12 KM kupiti mjesečni kupon za prevoz u javnom gradskom saobraćaju.


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

Ovo je utvrđeno Uredbom o cijeni mjesečne karte za prevoz nazaposlenih koju je usvojila Vlada KS-a.

Pravo na kupovinu mjesečne karte nezaposlene osobe ostvaruju na osnovu ličnog zahtjeva, izjave ovjerene od nadležnog organa, ovjerene fotokopije kontrolnog kartona o javljanju nezaposlene osobe Službi za zapošljavanje KS-a i lične karte.

Pravo na prevoz i ostvarivanje prava iz ove Uredbe korisnici ostvaruju kod svih privrednih subjekata koji su registrovani za obavljanje javnog gradskog prevoza i koji imaju registrovane linije za obavljanje ove djelatnosti.

Vlada je podržala stav da će uvođenje jedinstvene cijene od 12 KM za kategoriju nezaposlenih lica doprinijeti poboljšanju naplate usluga prevoza i dati pozitivne finansijske efekte u ukupnom poslovanju KJKP Gras.

(Oslobođenje)