Vlada Brčko distrikta BiH dodjeljuje 160 stipendija za 2019. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH.


Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net
Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net

Stipendije se dodjeljuju za period od 1.1.2019. do 30.09.2019. godine, a pravo prijave imaju redovni studenti koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija, uz uslove da u trenutku podnošenja prijave ne ponavljaju godinu studija i da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva, prenosi stipendije.ba.

Dodjeljuje se ukupno 160 stipendija i to: 4 stipendije studentima I. godine studija koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2017/2018. godini, 10 stipendija studentima I. godine studija koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini, do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama I. i viših godina studija, 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I. i viših godina studija, do 3 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini i 137 stipendija studentima II. i viših godina studija.

Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih mjesečnih rata počevši od 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, u mjesečnuim iznosima od po 200 KM.

U konkursu s, između ostalod, navodi da je uz prijavu na javni poziv potrebno dostaviti i sve potrebne dokumente, a dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH ob.bdcentral.net.

Prijave s priloženim dokumentima mogu se dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1

Prijave su otvorene do 5. septembra 2019. godine, a za više detalja možete pogledati Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu.

(STUDOMAT.ba)