Vlada Brčko distrikta BiH dodjeljuje 160 stipendija za 2019. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija s područja Brčko distrikta BiH.


Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net
Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net

Stipendije se dodjeljuju za period od 1.1.2019. do 30.09.2019. godine, a pravo prijave imaju redovni studenti koji imaju prebivalište u Distriktu najmanje dvije godine do zatvaranja javnog poziva za dodjelu stipendija, uz uslove da u trenutku podnošenja prijave ne ponavljaju godinu studija i da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godina života zaključno s danom zatvaranja javnog poziva, prenosi stipendije.ba.

Dodjeljuje se ukupno 160 stipendija i to: 4 stipendije studentima I. godine studija koji su proglašeni učenicima generacije u školskoj 2017/2018. godini, 10 stipendija studentima I. godine studija koji su za vrijeme četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja imali prosjek ocjena 5,00, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini, do 5 stipendija studentima s posebnim potrebama I. i viših godina studija, 1 stipendija studentu pripadniku nacionalne manjine I. i viših godina studija, do 3 stipendije studentima I. godine studija na javnim visokoškolskim ustanovama koji su bez oba roditelja, a srednju školu su završili u školskoj 2017/2018. godini i 137 stipendija studentima II. i viših godina studija.

Stipendije se dodjeljuju u 7 jednakih mjesečnih rata počevši od 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, u mjesečnuim iznosima od po 200 KM.

U konkursu s, između ostalod, navodi da je uz prijavu na javni poziv potrebno dostaviti i sve potrebne dokumente, a dokumentacija se predaje tako da se, uz prijavu, sva tražena dokumentacija predaje u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave na javni poziv može se podići na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na web stranici Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH ob.bdcentral.net.

Prijave s priloženim dokumentima mogu se dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, šalter broj 6 i 7 ili slati poštom na adresu:

Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje
Bulevar mira 1

Prijave su otvorene do 5. septembra 2019. godine, a za više detalja možete pogledati Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X