Vijeće ministara BiH: Povezati sektore obrazovanja i zapošljavanja

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu reforme obrazovanja u BiH, s posebnim osvrtom na reformu srednjoškolskog obrazovanja i mogućnost uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova kao odgovor Vijeća ministara na inicijativu Monike Tomić, poslanice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.


ministarstva bih

Analiza, između ostalog, obuhvata zakonodavni, strateški i institucionalni okvir obrazovnog sektora te daje pregled rezultata reforme prema nivoima obrazovanja.

U Analizi se, između ostalog, naglašava da je za potpune rezultate reforme obrazovanja potrebno osigurati odgovarajuća ulaganja u sistem obrazovanja, obuke i osposobljavanja na svim nivoima vlasti u BiH, što je u skladu s opredjeljenima koja se odnose na razvoj strateških prioriteta, kao što su kvalifikacijski okvir za cjeloživotno obrazovanje prema Evropskom kvalifikacijskom okviru. S tim u vezi, jedan od ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini je osiguranje boljeg međusobnog planiranja i povezivanja sektora obrazovanja i obuke sa sektorom rada i zapošljavanja.

Generalno tajništvo će ovu analizu, kao odgovor na poslaničku inicijativu, dostaviti Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, saopšteno je iz Službe za informisanje VMBiH, Fena.

(Pogled.ba)