Analiza, između ostalog, obuhvata zakonodavni, strateški i institucionalni okvir obrazovnog sektora te daje pregled rezultata reforme prema nivoima obrazovanja.

U Analizi se, između ostalog, naglašava da je za potpune rezultate reforme obrazovanja potrebno osigurati odgovarajuća ulaganja u sistem obrazovanja, obuke i osposobljavanja na svim nivoima vlasti u BiH, što je u skladu s opredjeljenima koja se odnose na razvoj strateških prioriteta, kao što su kvalifikacijski okvir za cjeloživotno obrazovanje prema Evropskom kvalifikacijskom okviru. S tim u vezi, jedan od ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini je osiguranje boljeg međusobnog planiranja i povezivanja sektora obrazovanja i obuke sa sektorom rada i zapošljavanja.

Generalno tajništvo će ovu analizu, kao odgovor na poslaničku inicijativu, dostaviti Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, saopšteno je iz Službe za informisanje VMBiH, Fena.

(Pogled.ba)