Veliki interes studenata za smještaj u zenički Studentski dom

Na konkurs Javne ustanove Studentski centar u Zenici za prijem studenata na smještaj u dom, tokom proteklih mjeseca dana ponovno se prijavio veći broj zainteresovanih nego što je ovaj centar ima kapaciteta.


Foto: Avaz
Foto: Avaz

Za korištenje 228 mjesta, u 54 trokrevetne i 33 dvokrevetne sobe, pristiglo je čak 326 aplikacija studenata iz općina s područja Zeničko-dobojskog, a među njima je 105 prijava iz Srednjobosanskog kantona, pet prijava s područja Republike Srpske i jedna iz Unsko-sanskog kantona.

Konačna procedura utvrđivanja liste korisnika smještaja u Domu trebala bi biti okončana najkasnije do 10. septembra, kada će se poimenično znati korisnici usluga u narednoj akademskoj godini.

Broj prijava za korištenje usluga popularnog studentskog doma svake godine znatno premašuje smještajni kapacitet u Studentskom centru u Zenici i ovakav interes pokazuje da je potrebno raditi na iznalaženju proširenja kapaciteta Centra.

(Novo vrijeme)