Usvojen Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2015. g.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, usvojilo je Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.


HEA BiH header

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je članom 47. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 59/07 i 59/09) kao samostalna upravna organizacija.

Advertisements

Odlukom Vijeća ministara („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 10/08) određeno je sjedište Agencije u Banjaluci i početak rada 01.03.2008. godine. Agencija je operativna od 01.12.2008. godine. Nadležnosti Agencije definisane su članom 48. 49. i 50. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Agencija u svom radu sarađuje s nadležnim obrazovnim organima, visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, organizacijama studenata, socijalnim partnerima, profesionalnim udruženjima, te s međunarodnim, a posebno evropskim akterima u ovoj oblasti. Ova saradnja posebno treba biti intenzivirana u 2015. godini, s obzirom na obim i vrstu planiranih aktivnosti.

Advertisements

Program rada Agencije možete preuzeti u prilogu.

(STUDOMAT.ba)